dr Dagmara Nowacka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - w semestrze letnim 2015/16:

 

 

środa: 09.00-10.30 CN-006