dr Dagmara Nowacka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dlaczego popełniamy błędy językowe? Czynniki kształtujące wpływy interlingwalne

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rusinów galicyjskich poszukiwania tożsamości. "Kozak i ochotnik" Iwana Witoszyńskiego

Hasło encyklopedyczne

 • Buczko Dmytro

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Z problematyki badawczej błędu językowego

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko
  [w:] Київські полоністичні студії
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język ukraiński poza granicami Ukrainy", Lublin, 22-23 października 2015 r.
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Profesor Michał Łesiów (1928-2016)
  [w:] STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA
 • Polacy uczą się ukraińskiego. Wpływ czynnika typologicznego na procesy przyswajania języków obcych
  [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia
 • Orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego. Prof. dr hab. Michał Łesiów (3 maja 1928 – 15 lipca 2016)
  [w:] Studia Polsko-Ukraińskie (Warszawa)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polacy uczą się białoruskiego. Nabywanie języka białoruskiego jako trzeciego i kolejnego

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z wpływów międzyjęzykowych u osób wielojęzycznych
  [w:] LINGUODIDACTICA
 • Ewaluacja materiałów dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się języka ukraińskiego jako obcego w szkolnictwie wyższym
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Jak to powiedzieć po ukraińsku? Z problemów akwizycji języka ukraińskiego u rusycystów
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek zespołu redakcyjnego
  [w:] Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturtowa, Lublin 2016, nr 3.

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Język, folklor, literatura pogranicza polsko-ukraińskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Z korespondencji Tarasa Franki z prof. Michałem Łesiowem
 • Polacy uczą się języka ukraińskiego. Wpływ czynnika typologicznego na procesy przyswajania języków obcych

Organizacja konkursów i olimpiad

 • V Konkurs Multimedialny dla szkół ponadgimnazjalnych "Szlakiem wielkich twierdz kresowych na Ukrainie"

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wspomnienie o prof. dr hab. Dmytrze Buczce (1937-2014)
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Z problemów akwizycji języka trzeciego u neofilologów. Uwagi wstępne
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Azbuka czy abecadło? Droga do ukraińskiego języka literackiego w Galicji pierwszej połowy XIX wieku
 • Мова українських драматичних творів першої половини ХІХ століття. Дієслівні форми
  [Język ukraińskich utworów dramatycznych pierwszej połowy XIX wieku. Formy czasownikowe]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek zespołu redakcyjnego
  [w:] Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturtowa, Lublin 2015, nr 2.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Z problemów akwizycji języka ukraińskiego jako trzeciego
 • Referat: Z wpływów międzyjęzykowych u osób wielojęzycznych
 • Z problemów akwizycji języka ukraińskiego u rusycystów

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Стипендія Ерасмус+ 2015
  [ Stypendium ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność"]

Udział w festiwalu nauki

 • XII LFN: Kozak ukraiński jako bohater powieści historycznej

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Indeks nazwisk

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Iwan Kotlarewski i jego rola w kształtowaniu się ukraińskiego języka literackiego
 • Іван Котляревський та його заслуги у процесі формування української літературної мови
  [Iwan Kotlarewski i jego rola w kształtowaniu się ukraińskiego języka literackiego]

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Śp. Prof. dr hab. Dmytro Buczko (1937-2014)

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek zespołu redakcyjnego
  [w:] Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa, Lublin 2014, nr 1.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Akwizycja języka rosyjskiego i języka ukraińskiego u polskojęzycznych studentów Filologii Słowiańskiej KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Z problemów akwizycji języka ukraińskiego jako obcego u rusycystów

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Стипендія Ерасмус 2014
  [ Stypendium LLP ERASMUS]

Działalność odczytowa

 • Ukraina znana i nieznana

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prasa ukraińska w Polsce jako czynnik integracji ukraińskiej mniejszości narodowej w warunkach wysp kulturowych

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Liryka Tarasa Shevchenka i yoho vklad u rozvytok ukrayins'koyi literaturnoyi movy
  [Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego]
 • Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Azbuka czy abecadło? Droga do ukraińskiego języka literackiego w Galicji pierwszej połowy XIX wieku
 • Ewaluacja materiałów dydaktycznych w procesach nauczania i uczenia się języka ukraińskiego jako obcego w szkolnictwie wyższym

Udział w festiwalu nauki

 • Czy Kozacy chodzili w kozakach i nosili śledzie na głowach? (4701/5853)

Organizacja konkursów i olimpiad

 • III Konkurs Multimedialny "Jak wygląda Ukraina propozycja wycieczki. Nad brzegami ukraińskich rzek"
 • II Konkurs Multimedialny "Jak wygląda Ukraina propozycja wycieczki".

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce. Prasa i wydawnictwa fachowe
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Literatura ukraińska na tle kultury europejskiej. (Recenzja: Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim, red. Ludmiła Siryk, Lublin 2008, 245 s.).
  [w:] Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Książka popularyzująca naukę

 • Let's talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-PolishUkrainian Quintessential Phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik rozmówkowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності

Udział w festiwalu nauki

 • Pogranicze polsko-ukraińskie. Miejsce spotkania kultur i narodów (3455/2184)

2011


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Prasa ukraińska w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Prasa ukraińska w Polsce jako czynnik integracji ukraińskiej mniejszości narodowej w warunkach wysp kulturowych
 • Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce. Prasa i wydawnictwa fachowe

2010


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja konferencji międzynarodowej: Tradycyjna kultura ludowa w rosyjskim, ukraińskim i polskim językowym obrazie świata.