dr Wojciech Lewandowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2019

Prace licencjackie
 • Problem zastosowania kategorii blameless wrongdoing w etyce deontologicznej

2018

Prace licencjackie
 • Jeffa McMahana koncepcja interesów zależnych od czasu.
 • Miejsce konserwatyzmu w społeczeństwie otwartym według Karla Poppera
 • Troska w etyce Edyty Stein

2017

Prace licencjackie
 • Etyczne aspekty polityki compliance w biznesie

2015

Prace licencjackie
 • Przynależność gatunkowa jako podstawa racji moralnych w ujęciu Bernarda Williamsa
 • Ulepszanie ludzkich możliwości w ujęciu Nicholasa Agara
 • Integralność podmiotu w ujęciu Bernarda Williamsa

2012

Prace licencjackie
 • Resentyment w filozofii Fryderyka Nietzschego
 • Libertariańska krytyka systemu podatkowego (Robert Nozick, Murray Rothbard)
 • Egzystencjalny kontekst dylematu moralnego w filozofii Jean Paul Sartre'a.
 • Zakłamanie społeczne w ujęciu Wojciecha Chudego
 • Odpowiedzialność za "ideę Człowieka" w ujęciu Hansa Jonasa