dr Wojciech Lewandowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Książka naukowa recenzowana

 • Human genetic selection and enhancement : parental perspectives and law

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum
  [w:] Analiza i Egzystencja
 • Ewaluacyjne i egzystencjalne aspekty trafu moralnego
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Intrinsic and Instrumental Values in the Assessment of Human Enhancement
  [Rzeczywiste i zasadnicze wartości w ocenie ulepszenia człowieka]
 • Parents, special obligations and reproductive genetics
  [Rodzice, specjalne obowiązki i genetyka reprodukcyjna]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy mamy prawo przebaczać w imieniu skrzywdzonych?
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Autonomia prokreacyjna w kontekście osobowych i nieosobowych racji za ulepszaniem ludzkiej kondycji

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Przyszłość i odpowiedzialność : problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej etyce

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biokonserwatyzm i preferencja status quo
  [w:] Ethics in Progress

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ponadczasowy altruizm

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Genetyczne doskonalenie a moralna doskonałość
  [w:] Etyka

Hasło encyklopedyczne

 • Sidgwick Henry

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odpowiedzialność za nieistniejących?
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Problem odpowiedzialności za przyszłe pokolenia w teoriach konsekwencjalnych