dr Wojciech Lewandowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Kurs e-learning "Etyka szczegółowa"

 

Celem kursu jest jest uporządkowanie informacji
przekazanych na ćwiczeniach z etyki szczegółowej
dla II roku Filozofii Teoretycznej KUL JPII.

 

Pierwszy moduł kursu: "Od etyki ogólnej do etyki szczegółowej" obejmuje materiał dotyczący m.in. definicji etyki szczegółowej i stosowanej oraz problemu formułowania norm szczegółowych na gruncie ogólnej teorii etycznej.

 

Pobierz

 

Uwaga: Po rozpakowaniu uruchom plik autorun.html. Zalecana przeglądarka to Internet Explorer 7 z obsługą Active X.