dr Wojciech Lewandowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki Szczegółowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

  • doktor (od 2010-05-31)
  • magister (od 2006-06-29)