Ewa Sokołowska

dr Ewa Sokołowska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwojowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Ewa Sokołowska
Adiunkt - Katedra Psychologii Rozwojowej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.sokolowska1_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8637-7906