dr Aneta Abramowicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights

 

Dear Students,

 

I would like to remind you that I am still waiting for your work until 8th June 2020. Then on 15th June I will evaluate all the works and give a grade at the end of the semester.

 

This change is due to the fact that we are conducting classes on line because of the epidemic. I'm sorry that we don't meet in normal classes and we can't talk together.

 

Please let me know if you have any further questions aneta.abramowicz@kul.pl.

 

with best regards

 

Aneta Abramowicz

 

 

Dear students,

please familiarize yourself with the issues discussed in the lectures.

The issues for lectures are placed on the Moodle platform.

Please let me know if you have any further questions aneta.abramowicz@kul.pl

 

with best regards

Aneta Abramowicz

 

 

Prawo wyznaniowe - wykład

 

 

Szanowni Państwo,

 

Chciałabym przypomnieć Państwu, że termin egzaminu z prawa wyznaniowego dla studentów na prawie kanonicznym został wyznaczony na 23 czerwca 2020 r. na godz. 10.00. Tak jak to uzgadnialiśmy już wcześniej wspólnie zostanie on przeprowadzony przy pomocy platformy Teams zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzaniu nr 1/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z 3 czerwca 2020 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia sie w okresie obowiązywania stanu epidemii-

https://e.kul.pl/files/161914/zarzadzenie_dziekana_w_sprawie_weryfikacji_efektow_uczenia_-_do_opublikowania.pdf

Na potrzeby przeprowadzenia egzaminu z prawa wyznaniowego utworzyłam odrebny Zespół na platformie Teams: Prawo wyznaniowe - kierunek prawo kanoniczne. Wszyscy studenci zostali dołączenie do tego zespołu.

 

Chciałabym wspólnie z Panstwem wyznaczyć wcześniejszy termin spotkania, na którym próbnie możnaby było sprawdzić połączenie i przetestować możliwość przeprowadzenia egzaminu.

 

Z uwagi na szczególną sytuację chciałabym, abyście Państwo wskazali dogodny termin (może 2 terminy), kiedy moglibyśmy się spotkać on line na Teamsie.

 

Czekam na Państwa odpowiedź.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Aneta Abramowicz

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

bardzo proszę o zapoznanie się z zagadnieniami przewidzianymi do omówienia na kolejnych wykładach.

 

Materiały dla Państwa systematycznie są umieszczane na platformie Moodle.

 

Konsultacje odbywają się mailowo. Na bieżąco odpowiadam na Państwa zapytania pod adresem aneta.abramowicz@kul.pl.

 

Z pozdrowieniami

 

Aneta Abramowicz

 

 

Ćwiczeniach z prawa wyznaniowego porównawczego

 

Drodzy Studenci,

 

Przypominam, że zaliczenie przedmiotu odbędzie się 4 czerwca, tak abym 15 czerwca mogła Państwu wystawić już oceny końcowe. Odbędzie się ono w formie rozwiązania kazusu. Mianowicie 4 czerwca 2020 o godzinie 12.00 zostanie umieszczony na platformie Moodle kazus do rozwiązania dla Państwa. Rozwiązanie przesyłacie Państwo drogą mailową do końca tego dnia, czyli do 24.00 4 czerwca na adres: aneta.abramowicz@kul.pl.

 

Jeśli chodzi o zasady uzyskania zaliczenie to tak jak już to było sygnalizowane z uwagi na inny tryb prowadzenia zająć (czyli online) spowodowany stanem epidemii ulegną one zmianie. Zaliczenie odbędzie się na podstawie oceny Państwa prac, czy omówienia orzeczenia oraz rozwiązania kazusu, dodatkowo na ocenę wpłyną również punkty zebrane za dodatkowe prace domowe.

 

Życzę Państwu owocnej pracy. Proszę pamiętać o kazusie w przyszłym tygodniu.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Aneta Abramowicz

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zagadnienia oraz materiały do zajęć dla Państwa systematycznie są umieszczane na platformie Moodle. Serdecznie proszę o zapoznanie się z nimi.

 

Konsultacje odbywają się mailowo. Na bieżąco odpowiadam na Państwa zapytania pod adresem aneta.abramowicz@kul.pl.

 

Z pozdrowieniami

 

Aneta Abramowicz