Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.