Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Katecheza w służbie ekologii
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Eucharystia – „wielka tajemnica wiary”
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Edukacja religijna w szkole w świetle założeń programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce po 1990 r.
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Edukacja religijna a wychowanie w prawdzie
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Prawda fundamentem wychowania
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Eucharystia, jako pamiątka, ofiara i uczta Chrystusa, pokarmem w drodze
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Biblical formation of catechists
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Katecheza szkolna w służbie wychowania

Podręcznik szkolny

 • „W poszukiwaniu wiary i wolności”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I liceum i technikum
 • „Bóg naszym Ojcem”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I szkoły podstawowej
 • „Bóg poszukuje człowieka”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa V szkoły podstawowej
 • „W poszukiwaniu wiary i wolności”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I liceum i technikum
 • „Bóg poszukuje człowieka”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy V szkoły podstawowej
 • „Bóg naszym Ojcem”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
 • „W poszukiwaniu wiary i wolności”. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum
 • „Bóg naszym Ojcem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej
 • „Bóg poszukuje człowieka”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
 • „Bóg poszukuje człowieka”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Dydaktyka katechezy
 • Metodyka katechezy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Troska Kościoła o młodzież w ujęciu dokumentów Synodu Biskupów pod hasłem "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania"
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Eucharystia daje życie
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Edukacja religijna w systemie szkolnym w służbie integralnego wychowania
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Błogosławieństwa jako droga świętości według papieża Franciszka
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Uświęcające działanie Ducha Świętego
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

2018

 • Aktualność przesłania św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Realizacja zasady aktywności w strukturze procesu dydaktycznego
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Integracyjne i aktywizujące metody zabawowe stosowane w katechezie przedszkolnej
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Katecheza młodzieży niedostosowanej społecznie
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Duch Święty źródłem chrześcijańskiej nadziei
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Duch Święty duszą Kościoła
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Maryja – wychowawczyni pokoleń
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Wychowanie patriotyczne w katechezie
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wychowanie do postaw patriotycznych w katechezie

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Duch Święty wypełnia i uświęca Kościół oraz prowadzi do Chrystusa
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Nadzieja sensem egzystencji człowieka
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Przesłanie osoby i dzieła Świętego Brata Alberta Chmielowskiego
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Współdziałanie duchownych i świeckich w Kościele
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • "Idźcie i głoście" - Misyjny wymiar Kościoła
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie w katechezie przez wolontariat
   [w:] Roczniki Teologiczne
  • Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej dla współczesnej katechezy
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wybrane aspekty profilaktyki antysuicydalnej w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie przez wolontariat w szkole i parafii
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Katecheza w parafii. Aspekty wspólnotowo-pastoralne, katechetyczno-litugiczne i diakonijne

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017-2018
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok Świętego Brata Alberta
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Duch Boży w was mieszka
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Duch Święty duszą Kościoła
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Recenzja artykułu naukowego

  • Pedagog szkolny jako realizator procedury „Niebieskie Karty”

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Sympozjum dla katechetów: „Wychowanie w katechezie przez wolontariat szkolny”

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Wychowanie w katechezie przez wolontariat

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Międzynarodowa konferencja dla nauczycieli pt. „Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM”
  • Sympozjum dla katechetów: „Wychowanie w katechezie przez wolontariat szkolny”

  Udział w konferencji krajowej

  • XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „Katecheza specjalna – dobre praktyki”

  Organizacja konferencji

  • Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017-2018
  • Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat
  • Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok Świętego Brata Alberta
  • Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat
  • Duch Święty duszą Kościoła
  • Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w Kościele
  • Duch Boży w was mieszka

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017-2018
  • Duch Boży w was mieszka
  • Duch Święty duszą Kościoła
  • Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat
  • Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok Świętego Brata Alberta
  • Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w Kościele

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II w Lublinie

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Dydaktyczne zasady nauczania w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie chrześcijańskie w katechezie szkolnej
   [w:] Roczniki Pedagogiczne
  • Przesłanie Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Przesłanie papieża Franciszka do młodych o miłosierdziu
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Prezentacja multimedialna w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza chrzcielna dorosłych
   [w:] Dobry Pasterz.
  • Miłosierdzie w katechezie z perspektywy Roku Jubileuszowego
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody kontroli i oceny w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza w służbie nowego życia w Chrystusie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Ewangelizacyjno-wspólnotowe przesłanie Światowych Dni Młodzieży
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Nauczanie religii w szkole z perspektywy 25-lecia
  • Katecheza w parafii służbą Słowu Bożemu i przygotowania do sakramentów

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Przesłanie Papieża Franciszka płynące z XXXI ŚDM w Krakowie
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Przesłanie Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
   [w:] „Miłosierni jak Ojciec. Przesłanie Roku Miłosierdzia. Konferencje dla nauczycieli i wychowawców”
  • Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
   [w:] Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców
  • Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Błogosławieni miłosierni – przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej w katechezie
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Przesłanie papieża Franciszka do katechetów
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Podręcznik szkolny

  • „Jezus mnie kocha”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Dzieci sześcioletnie
  • „Jezus mnie kocha”, Podręcznik do religii. Klasa „0” – dzieci sześcioletnie
  • „Jezus mnie kocha”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich

  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  • Redaktor ogólnopolskiej serii podręczników i pomocy katechetycznych do nauki religii pt. „Bóg jest miłością”

  Recenzja artykułu naukowego

  • Pedagog szkolny jako realizator procedury „Niebieskie Karty”

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Międzynarodowa Konferencja pt. „Synergia, Edukacja, Integracja”

  Organizacja konferencji krajowej

  • Integralne wychowanie w katechezie szkolnej w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Katecheza chrzcielna dorosłych
  • Szkolne koła i grupy wspierające proces wychowania

  Udział w konferencji krajowej

  • XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „Katecheza w parafii” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • I Kongres Teologii Praktycznej: "Polska krajem misyjnym? 1050 lat po przyjęciu chrześcijaństwa"
  • Integralne wychowanie w katechezie szkolnej w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski
  • XXV Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich na Jasnej Górze w Częstochowie

  Organizacja konferencji

  • Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina
  • Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
  • Misyjny charakter Kościoła

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina
  • Misyjny charakter Kościoła
  • Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Formacja katechetów na współczesne czasy
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody utrwalania treści w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza w szkole – 25-lecie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie szkolnej
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie do prawdy w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Nawrócenie chrześcijańskie drogą radości i nadziei
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Nawrócenie w wychowaniu chrześcijańskim
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Katechetyczno-pastoralna posługa Biskupa Edwarda Materskiego
  • Działalność duszpastersko-katechetyczna Biskupa Edwarda Materskiego
  • Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego
  • Katecheza w ujęciu „Evangelii gaudium”
  • Wychowanie dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej
  • Chrystocentryzm w katechezie w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego
  • Wychowanie w katechezie w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Osoby życia konsekrowanego darem dla Kościoła
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Krzyż znakiem zbawienia
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Owoce nawrócenia – radość i nadzieja
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Przygotowanie do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Symbolika wody, białej szaty i świecy
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wychowywać do pełni człowieczeństwa
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Formacja katechetów świeckich w diecezji kieleckiej w latach 1938-2015. Studium katechetyczne

  Organizacja konferencji krajowej

  • Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa
  • Posługa kapłanów na misjach w Afryce
  • Przygotowanie do peregrynacji symboli ŚDM w diecezji radomskiej
  • Kontakty katechety z uczniami
  • Szkolne Koła Biblijne
  • Formacja katechetów na współczesne czasy
  • Aktualny stan katechezy w diecezji. Ocenianie w katechezie
  • Ocenianie w katechezie
  • Nowe życie w Chrystusie

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Nowe życie w Chrystusie
  • Przygotowanie do peregrynacji symboli ŚDM w diecezji radomskiej
  • Aktualny stan katechezy w diecezji. Ocenianie w katechezie
  • Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa
  • Posługa kapłanów na misjach w Afryce
  • Formacja katechetów na współczesne czasy
  • Kontakty katechety z uczniami
  • Ocenianie w katechezie

  Udział w konferencji krajowej

  • Formacja katechetów na współczesne czasy
  • Współczesne ujęcia edukacji religijnej
  • XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością”
  • Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pt. „Współczesne ujęcia edukacji religijnej”

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Szkolne Koła Biblijne

  Udział w konferencji

  • Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Dynamika grup apostolskich w szkolnych kołach zainteresowań
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Il Sinodo diocesano nella sollecitudine della Vita
   [Synod diecezjalny w trosce o życie]
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza miejscem integracji postaw wobec małżeństwa i rodziny
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Apostolstwo i świadectwo w nauczaniu Jana Pawła II
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody służące integracji grupowej
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Praca domowa w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Techniki multimedialne w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie ku wartościom według nauczania Jana Pawła II
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Podstawowe zadania katechezy dorosłych
  • Biblijna formacja katechetów

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Wychowanie do prawdy w katechezie
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wdzięczność i zobowiązanie za kanonizację Jana Pawła II
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Świętość Jana Pawła II
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • W centrum katechezy jest Chrystus
   [w:] „Królowa Świata”. Gazetka parafialna parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu
  • Dojrzała wiara umacnia przyjaźń z Panem Jezusem
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Kształtowanie wiary w Syna Bożego
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Podręcznik szkolny

  • „Żyć w miłości Boga”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy III gimnazjum
  • „Świadek Chrystusa w rodzinie”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa III liceum i IV technikum
  • „Żyć w miłości Boga”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III gimnazjum
  • „Żyć w miłości Boga”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa III gimnazjum
  • „Żyć w miłości Boga”. Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum
  • „Wierzę w Kościół”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa VI szkoły podstawowej
  • „Świadek Chrystusa w rodzinie”. Podręcznik do religii dla klasy III liceum i IV technikum
  • „Wierzę w Kościół”. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
  • „Świadek Chrystusa w rodzinie”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy III liceum i IV technikum
  • „Wierzę w Kościół”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
  • „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa III szkoły podstawowej
  • „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Wierzę w Kościół”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy VI szkoły podstawowej

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Wkład Księdza Biskupa Doktora Edwarda Materskiego w rozwój katechizacji w Polsce

  Organizacja konferencji krajowej

  • Wdzięczność i zobowiązanie
  • Szkolne rekolekcje wielkopostne
  • Wychowanie do prawdy na katechezie

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wdzięczność i zobowiązanie
  • Wychowanie do prawdy na katechezie
  • Szkolne rekolekcje wielkopostne

  Udział w konferencji krajowej

  • Katecheza o rodzinie – katecheza rodziny
  • Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym
  • XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wyzwania”

  2013


  Książka naukowa recenzowana

  • Katecheza w służbie wiary

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Świadectwo wiary w Syna Bożego
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody biblijne w katechezie młodzieży i dorosłych
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Środki dydaktyczne w katechezie młodzieży i dorosłych
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Apostolat społeczny w katechezie – wolontariat
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Aktualność nauki Soboru Watykańskiego II w aspekcie nowej ewangelizacji
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Udoskonalenia katechezy przez wprowadzenie w rok liturgiczny
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza w posłudze bpa Edwarda Materskiego
   [w:] Kronika Diecezji Radomskiej
  • Wybrane metody aktywizujące w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wychowanie w wierze podstawowym zadaniem katechezy

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Wiara przeżywana
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wiara przemodlona
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Słowo wstępne
   [w:] Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców
  • Świadectwo wiary w katechezie
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wychowanie przez wolontariat
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wierzę w Syna Bożego – Pan przychodzi
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wychowujemy do wartości. Aby budowali życie na Skale…
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Konspekt dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Powołanie – znak nadziei opartej na wierze”

  Podręcznik szkolny

  • „Kochamy Pana Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II szkoły podstawowej
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla pięciolatków
  • „Kochamy Pana Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
  • „Aby nie ustać w drodze”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa II gimnazjum
  • „Aby nie ustać w drodze”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II gimnazjum
  • „Kochamy Pana Jezusa”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy II szkoły podstawowej
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy II szkoły podstawowej
  • „Świadek Chrystusa w świecie”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa II liceum i technikum
  • „Wierzę w Boga”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa V szkoły podstawowej
  • „Świadek Chrystusa w świecie”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy II liceum i technikum
  • „Wierzę w Boga”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
  • „Wierzę w Boga”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy V szkoły podstawowej
  • „Wierzę w Boga”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej
  • „Aby nie ustać w drodze”. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum
  • „Aby nie ustać w drodze”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy II gimnazjum
  • „Świadek Chrystusa w świecie”. Podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla trzy– i czterolatków
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy IV szkoły podstawowej
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej

  Recenzja książki naukowej

  • „Jezus działa i zbawia”. Podręcznik do nauczania religii dla klasy II gimnazjum

  Organizacja konferencji krajowej

  • Wiara przemodlona
  • Wiara przeżywana
  • Wprowadzenie w rekolekcje wielkopostne
  • Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego
  • Wychowanie liturgiczne w katechezie
  • Wychowanie ku wartościom. Czy wartości są potrzebne w procesie wychowania?

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wprowadzenie w rekolekcje wielkopostne
  • Wychowanie ku wartościom. Czy wartości są potrzebne w procesie wychowania?
  • Wiara przeżywana
  • Wiara przemodlona
  • Apostolat społeczny w katechezie a wolontariat szkoły
  • Wychowanie liturgiczne w katechezie
  • Chrystocentryzm w katechezie

  Udział w konferencji krajowej

  • „Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego”. Sympozjum katechetyczne
  • „Rok wiary inspiracją refleksji katechetycznej”. Sympozjum oraz Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Katecheza w posłudze księdza biskupa Edwarda Materskiego
   [w:] Katecheta
  • Metody biblijne we wspólnocie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody biblijne w budowaniu dynamiki wspólnotowej w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody plastyczne w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody ukierunkowane na dialog
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie do dialogu w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Kościół domem i szkołą komunii
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Narracje w katechezie

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Wychowywać... ale jak?
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Wiara powinna być celebrowana
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Na nowo odkryć treść wiary – Rok Wiary
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • 13 maja – Przesłanie z Fatimy

  Podręcznik szkolny

  • „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej
  • „Pan Bóg kocha dzieci”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Dzieci w wieku przedszkolnym (grupa trzy i czterolatków)
  • „Świadek Chrystusa w Kościele”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa I liceum i technikum
  • „Spotkanie ze Słowem”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy I gimnazjum
  • „Spotkanie ze Słowem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I gimnazjum
  • „Spotkanie ze Słowem”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa I gimnazjum
  • „Pan Bóg kocha dzieci”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla trzy– i czterolatków
  • „Świadek Chrystusa w Kościele”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I liceum i technikum
  • „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa I szkoły podstawowej
  • „Jestem chrześcijaninem”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
  • „Spotkanie ze Słowem”. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum
  • „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
  • „Pan Bóg kocha dzieci”. Podręcznik do religii – grupa trzy- i czterolatków
  • „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla dzieci pięcioletnich
  • „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Dzieci pięcioletnie
  • „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Podręcznik do religii – grupa pięciolatków
  • „Świadek Chrystusa w Kościele”. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum
  • „Jestem chrześcijaninem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy IV szkoły podstawowej
  • „Jestem chrześcijaninem”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

  Recenzja książki naukowej

  • „Nauczycielu dobry…”. Paradygmat nauczyciela religii w świetle rozmowy Jezusa Chrystusa z bogatym młodzieńcem
  • Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela. Stan Faktyczny i postulowany
  • „Słuchamy Pana Boga”. Podręcznik do nauki religii dla IV klasy szkoły podstawowej

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Wychowanie do odbioru nowych mediów młodego pokolenia społeczeństwa informacyjnego

  Organizacja konferencji krajowej

  • Wiara wyznawana

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wiara wyznawana
  • Wychowanie w wierze jako podstawowe zadanie katechezy

  Udział w konferencji krajowej

  • „Metodologia katechetyki”. Sympozjum oraz I Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wybrane metody pracy z tekstem biblijnym
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • W komunii z Bogiem w posłudze katechetycznej Kościoła
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Współpraca katechetów z rodzicami, szkołą i parafią
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Problemy egzystencjalne w katechezie jako zagadnienie metodyczne
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Chrystocentryzm katechezy w ujęciu Jana Pawła II
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie społeczne w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody zabawowe – gry dydaktyczne i zabawy tematyczne
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody pracy z Pismem Świętym w katechezie z uwzględnieniem dynamiki grupy
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Pismo Święte w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Recenzja artykułu naukowego

  • Od sprawiedliwości do miłosierdzia – teologiczna perspektywa opowiadania o potopie

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Integralne wychowanie w szkole katolickiej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wychowanie w katechezie
  • Wieloaspektowe wychowanie w katechezie

  Udział w konferencji krajowej

  • „«Verbum Domini» dla katechetycznej posługi słowa”. Sympozjum Wykładowców Katechetyki

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Metody dialogowe i sytuacyjne w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody pracy z tekstem
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody oparte na działaniu
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie do miłości społecznej
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • „Bądźmy świadkami Miłości”. Pedagogia miłości w programie pastoralno-katechetycznym na rok 2009/2010
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody pracy z zastosowaniem środków audiowizualnych w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza w zreformowanej szkole
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Aktywizacja uczniów w katechezie za pomocą ekspozycji i wybranych metod plastycznych
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • „20-lecie powrotu katechezy do szkoły”. Wywiad z Księdzem Biskupem Mendykiem Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Kryteria wyboru metody w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Współpraca katechetów z rodzicami, nauczycielami i parafią
  • Ks. Infułat dr Edward Majcher jako sekretarz Komisji Katechetycznej Konferencji Episkopatu Polski
  • Katecheza w zreformowanej szkole
  • Miłosierdzie w katechezie
  • Formacja intelektualna i dydaktyczna katechetów

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Pokój oparty na prawdzie
  • Cierpienia narodu przynoszą owoce
  • Dziękujemy Ci, Ojcze Święty!
  • A obok krzyża Jezusowego stały… (J 19,25). Konferencja dla młodzieży
  • Zachować godność
  • Idźcie w pokoju Chrystusa. Konferencja dla młodzieży

  Książka

  • „Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia”. Materiały z sympozjum

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Dialog wychowawczy w pedagogice personalno-egzystencjalnej ks. Janusza Tarnowskiego

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Narracje w katechezie

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • „Między indywidualizmem a komunitaryzmem. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej”. Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Ekipy Katechetycznej

  Organizacja konferencji krajowej

  • Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Współpraca katechety z nauczycielami, rodzicami i parafią
  • Katecheza w służbie integralnego wychowania młodzieży
  • Katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych

  Udział w konferencji krajowej

  • Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia

  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rozmowa rodziców z dzieckiem
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza w służbie Ewangelii życia
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza dorosłych częścią programu duszpasterskiego
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody twórczego poszukiwania w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody pracy zespołowej w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metoda pracy z obrazem w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Założenia katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wysławianie Ewangelii życia w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody pracy z tekstem biblijnym
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Kapłan w służbie Słowa Bożego
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Ład na katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody pracy z podręcznikiem w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza głoszeniem Ewangelii życia
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cele i zadania katechezy dorosłych
  • Podręcznik do nauczania religii z serii „Bóg jest Miłością”
  • Formy katechezy biblijnej
  • Formacja intelektualna i dydaktyczna katechetów

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego
   [w:] Studia Diecezji Radomskiej

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Synod diecezjalny
  • Powołanie do życia nadzieją. Konferencja dla młodzieży

  Recenzja książki naukowej

  • Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Znajomość i rozumienie wyrażeń biblijnych u katechizowanych maturzystów z wybranych liceów ogólnokształcących w Radomiu

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Synod diecezjalny w trosce o życie

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Formacja intelektualna i dydaktyczna katechetów
  • Podręcznik do nauczania religii z serii „Bóg jest Miłością”

  Udział w konferencji krajowej

  • „Katecheza ewangelizacyjna”. Sympozjum Wykładowców Katechetyki
  • „Podręczniki do religii – sens czy bezsens?”.

  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rozmowa w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Niektóre sposoby udoskonalenia katechezy
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Chrystocentryzm w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza jako upamiętnienie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody liturgiczne w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wybrane metody aktywizujące w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wychowanie do wspólnej modlitwy na katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Aktywizowanie uczniów poprzez zastosowanie pytań w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Posłannictwo katechety w służbie Słowa Bożego
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Koncepcja kultury w ujęciu Jana Pawła II
  • Katecheta na drodze nieustannej formacji

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Nadzieja dla tych, którzy żyli w ciemnościach i bez nadziei

  Podręcznik szkolny

  • „Świadectwo wiary”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I liceum i technikum
  • „Jezus mnie kocha”. Podręcznik dla ucznia dla klasy „0”
  • „Świadectwo wiary”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy I liceum i technikum
  • „Jezus mnie kocha”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa „0”
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy IV szkoły podstawowej
  • „Świadectwo wiary”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I liceum i technikum
  • „Jezus mnie kocha”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy „0”
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla pięciolatków

  Książka

  • „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. II Synod Diecezji Radomskiej. Biuletyn 1
  • „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. II Synod Diecezji Radomskiej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wykład podczas inauguracji II Synodu Diecezji Radomskiej w Radomiu
  • Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego

  Udział w konferencji krajowej

  • „W trosce o optymalny model podręczników katechetycznych”. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki
  • „Obecność Biblii w katechezie”. Sympozjum

  2007


  Książka naukowa recenzowana

  • Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego w świetle dokumentów i literatury katechetycznej

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Poznawanie uczniów na katechezie przez katechetów
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Nauczanie religii w systemie szkolnym
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody udoskonalenia katechezy
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Trwać w wierze na wzór Maryi
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza dorosłych
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza dorosłych w rodzinie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Hasło w leksykonie

  • Podręcznik do lekcji religii
  • Katecheza permanentna
  • Nauczanie religii w systemie szkolnym
  • Katecheza – wymiar biblijny, eklezjalny, liturgiczny, egzystencjalny, ekumeniczny
  • Formacja nauczycieli religii
  • Dyrektoria katechetyczne
  • Materski Edward

  Podręcznik szkolny

  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy „0"
  • „Świadectwo nadziei”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II liceum i technikum
  • „Świadectwo nadziei”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa II liceum i technikum
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Świadectwo nadziei”. Poradnik metodyczny dla katechety dla klasy II liceum i technikum

  Recenzja książki naukowej

  • „Katecheta”. Półwiecze czasopisma. Dokumentacja zawartości za lata 1957-2007. Studia i materiały nr 116

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Katecheta jako uczeń
  • Katecheta na drodze nieustannej formacji

  Udział w konferencji krajowej

  • „Między tradycją a współczesnością”. Krajowy Kongres Katechetyczny

  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Udoskonalenie katechezy przez stosowanie zasady aktywności
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Zastosowanie zasady trwałości na katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Potrzeba formacji katechetów w wymiarze podstawowym i permanentnym
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Katecheza permanentna
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Problemy egzystencjalne w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wybrane propozycje metod w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Święci wzorem miłości

  Hasło w leksykonie

  • Katechetyczna formacja

  Podręcznik szkolny

  • „Z Jezusem do Boga Ojca”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Przedszkole – grupa pięciolatków

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Aktualne wyzwania katechezy w Polsce w kontekście przemian społecznych

  Udział w konferencji krajowej

  • „W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych”. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne
  • „Problem tożsamości współczesnej katechetyki”. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce

  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Katecheza dzieci i młodzieży w systemie edukacji szkolnej
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Duszpasterstwo katechetyczne w parafii – aspekt ewangelizacyjno-wspólnotowy
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Metody celebracji liturgicznej w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Aktywizowanie śpiewem i piosenką religijną w katechezie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Podręcznik szkolny

  • „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I gimnazjum
  • „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III gimnazjum
  • „Jezus Chrystus zbawia”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa II gimnazjum
  • „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa V szkoły podstawowej
  • „Świadectwo miłości społecznej”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III technikum
  • „Świadectwo miłości społecznej”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III technikum
  • „Świadectwo miłości społecznej”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III technikum
  • „Bliscy Sercu Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa II szkoły podstawowej
  • „Świadectwo wiary”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I liceum i technikum
  • „Powołani przez Boga Ojca”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa IV szkoły podstawowej
  • „Jezusowa wspólnota serc”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III szkoły podstawowej
  • „Świadectwo miłości”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa III liceum i IV technikum
  • „Jezus mnie kocha”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa „0”
  • „W domu Bożym i rodzinie Jezusa”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa I szkoły podstawowej
  • „Uświęceni w Duchu Świętym”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa VI szkoły podstawowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Aktywizacja w katechezie
  • Tożsamość katechety w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła

  Udział w konferencji krajowej

  • „Miejsca katechezy”. XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
  • „Katecheza w Kościele i dla Kościoła”. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce

  2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Podręcznik do nauki religii a zeszyt ćwiczeń
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Ład i porządek na katechezie
   [w:] Studia Diecezji Radomskiej
  • Kształtowanie osobowości katechety
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Dynamika grupy katechetycznej
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Katecheza jako miejsce aktywizacji uczniów
  • Permanentna edukacja i formacja katechetów
  • Kształtowanie osobowości katechety

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych organizowanych dla dzieci i młodzieży diecezji radomskiej w 2004 roku „Wezwani do Wieczernika”
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Podręcznik szkolny

  • „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III gimnazjum
  • „Jezusowa wspólnota serc”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Świadectwo miłości”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III liceum i klasy IV technikum
  • „Bliscy Sercu Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II szkoły podstawowej
  • „Świadectwo miłości”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III liceum i klasy IV technikum
  • „Uświęceni w Duchu Świętym”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
  • „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej
  • „Jezus Chrystus zbawia”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II gimnazjum
  • „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy I gimnazjum

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Duszpasterstwo Katechetyczne w parafii
  • Tożsamość współczesnego katechety i jego duchowość
  • Parafialna katecheza przedmałżeńska w kontekście katechezy dla innych grup w parafii

  Udział w konferencji krajowej

  • VII Kongres Teologów Polskich i spotkanie Wykładowców Katechetyki w Polsce
  • „Środki audiowizualne w katechezie”. XXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Podręcznik do nauki religii
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Ocenianie katechizowanych na podstawie literatury pedagogiczno-katechetycznej
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
  • Dialogiczna struktura katechezy wiernej Bogu i człowiekowi
   [w:] Studia Diecezji Radomskiej

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych organizowanych dla dzieci i młodzieży diecezji radomskiej w 2003 roku – „Jezus jest światłem naszego życia”
   [w:] Biuletyn Katechetyczny
  • Słowo wstępne
   [w:] Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców

  Hasło słownikowe

  • Materski Edward
  • Kosiński Wacław Mateusz (1882-1953)

  Podręcznik szkolny

  • Program nauczania religii dla przedszkola
  • „Z Jezusem do Boga Ojca”. Podręcznik do religii dla pięciolatków
  • „Z Jezusem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla czterolatków
  • „Z Jezusem do Boga Ojca”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla pięciolatków
  • „Świadectwo nadziei”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy II liceum i technikum
  • „Z Jezusem”. Podręcznik do religii dla czterolatków
  • „Świadectwo nadziei”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II liceum i technikum

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Duszpasterstwo katechetyczne w parafii

  Udział w konferencji krajowej

  • „Ku nowemu programowi duszpasterstwa katechetycznego w parafii”. Sympozjum Wykładowców Katechetyki
  • „Katecheza młodzieży”. XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

  2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Dyskusja wokół powrotu i obecności katechezy w polskiej szkole
   [w:] Kronika Diecezji Radomskiej
  • Narracje w przekazie katechetycznym
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych organizowanych dla dzieci i młodzieży diecezji radomskiej w 2002 roku
   [w:] Biuletyn Katechetyczny

  Hasło encyklopedyczne

  • Komisja Wychowania Katolickiego

  Podręcznik szkolny

  • „Jezus mnie kocha”. Podręcznik dla ucznia dla klasy „0”
  • „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III gimnazjum
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Uświęceni w Duchu Świętym”. Podręcznik dla ucznia dla klasy VI szkoły podstawowej
  • „Powołani przez Boga Ojca”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy IV szkoły podstawowej
  • „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I gimnazjum
  • „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy V szkoły podstawowej
  • „Powołani przez Boga Ojca”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
  • „Powołani przez Boga Ojca”. Podręcznik dla ucznia dla klasy IV szkoły podstawowej
  • „Jezus Chrystus zbawia”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II gimnazjum
  • „Jezus Chrystus zbawia”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy II gimnazjum
  • „Jezusowa wspólnota serc”. Podręcznik dla ucznia dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Świadectwo wiary”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I liceum i technikum
  • „Świadectwo wiary”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy I liceum i technikum
  • „Bliscy Sercu Jezusa. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy II szkoły podstawowej
  • „Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III gimnazjum
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy „0"
  • „Jezus mnie kocha”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy „0”
  • „W domu Bożym i rodzinie Jezusa”. Podręcznik dla ucznia dla klasy I szkoły podstawowej
  • „Jezusowa wspólnota serc”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy III szkoły podstawowej
  • „Uświęceni w Duchu Świętym”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy VI szkoły podstawowej
  • „Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy I gimnazjum
  • „Bliscy Sercu Jezusa”. Podręcznik dla ucznia dla klasy II szkoły podstawowej
  • „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Podręcznik dla ucznia dla klasy V szkoły podstawowej
  • „W domu Bożym i rodzinie Jezusa”. Podręcznik metodyczny dla katechety dla klasy I szkoły podstawowej
  • Materiały pomocnicze dla katechety do nauczania religii dla klasy II szkoły podstawowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Ewangelizacyjny i apostolski wymiar katechezy

  Udział w konferencji krajowej

  • „Modlitwa w katechezie”. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

  2001


  Książka naukowa recenzowana

  • Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ewangelizacyjny wymiar katechezy
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Słowo wstępne
   [w:] Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redaktor naczelny naukowego kwartalnika katechetycznego pt. „Zeszyty Formacji Katechetów”, ukazującego się przy Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu, a obecnie przy Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii KUL JP II w Lublinie
   [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Jaka katecheza dla dorosłych?
  • Ewangelizacyjny wymiar katechezy
  • Katecheza w służbie ewangelizacji

  Udział w konferencji krajowej

  • „Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej”. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce
  • „Ocena w katechezie”. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne

  Członkostwo w komitecie lub komisji

  • Rzeczoznawca i recenzent programów oraz podręczników do nauki religii w Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

  2000


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Zastosowanie zasady trwałości na katechezie
   [w:] Forum katechetów
  • Katecheza w polskiej szkole w przemówieniach Jana Pawła II
   [w:] Forum katechetów
  • Jaki jest wpływ mass mediów na postawę młodzieży?
   [w:] Forum katechetów
  • Wychowanie do wspólnej modlitwy na katechezie
   [w:] Forum katechetów
  • Informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców przed rekolekcjami dzieci i młodzieży
   [w:] Forum katechetów
  • Niebezpieczeństwa źle pojętej wolności
   [w:] Forum katechetów
  • Rok Jubileuszowy szczególnym zjednoczeniem z Chrystusem – Chrystocentryczny charakter Jubileuszu
   [w:] Forum katechetów
  • Katecheta w służbie Słowa Bożego
   [w:] Forum katechetów

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości
  • Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej (J 15,9)

  Hasło encyklopedyczne

  • Katechetyczne Dyrektoria

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Katecheza dorosłych w praktyce współczesnego Kościoła
  • Nauczanie religii w reformowanej szkole

  Udział w konferencji krajowej

  • „Jezus Chrystus centrum katechizacji”. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne
  • „Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i roz¬wój polskiej katechezy”. Sympozjum Wykładowców Katechetyki

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli religii ubiegających się o awans zawodowy

  1999


  Książka naukowa recenzowana

  • Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Odpowiedzialność Kościoła za chrześcijańskie wychowanie
   [w:] Radomskie Studia Teologiczne
  • La vocatione dei catechisti
   [Powołanie katechetów]
   [w:] Radomskie Studia Teologiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Posłannictwo katechety we wspólnocie Kościoła
  • Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Kształtowanie ducha wspólnoty w grupie katechetycznej – przez modlitwę
   [w:] Forum katechetów
  • Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga. Dlaczego Kościół naucza o piekle?
   [w:] Forum katechetów

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Rachunek sumienia
  • Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  • Szczególni czciciele Matki Bożej
  • Eucharystia na drogach Jubileuszu

  Artykuł w czasopiśmie

  • Szkoła własnością narodu
   [w:] Ave

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Konferencja naukowa pt.: "Czas reform"

  1998


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Bibliografia publikacji Księdza Biskupa Edwarda Materskiego
   [w:] Radomskie Studia Teologiczne
  • Formowanie postawy katechety
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Słowo wstępne
   [w:] Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców
  • Słowo wstępne
   [w:] Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Uczestnicząca w dziele Odkupienia
  • Pielgrzymowanie do domu Ojca. Konferencja dla dorosłych
  • Eucharystia – ucztą miłości w Duchu Świętym
  • Nauczyciel służy człowiekowi w prawdzie i miłości

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Formacja katechetów według Dyrektorium ogólnego o katechizacji

  Udział w konferencji krajowej

  • „Dialog w katechezie”. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne

  1997


  Książka naukowa recenzowana

  • Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II (wyd. 2)

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Formacja katechetów we wspólnocie Kościoła
  • Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Niedziela, Dzień Zmartwychwstania jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świętym. Konferencja dla młodzieży akademickiej
  • Odnowić postawę nadziei. Konferencja dla młodzieży
  • Maryja wzorem Kościoła – Matki

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redaktor naczelny
   [w:] "Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców" ISSN: brak

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami

  1996


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Bóg pragnie jedności całego rodzaju ludzkiego
  • Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel Świata, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki (por. TMA 56 nn) – konferencja dla młodzieży

  Skrypt dydaktyczny

  • Wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodyki katechezy
  • Wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodyki katechezy

  Recenzja książki naukowej

  • Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w.

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Katecheza jako miejsce aktywizacji

  Członkostwo w komitecie lub komisji

  • Sekretarz i konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

  1995


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Życie jest dobrem, któremu miłość Ojca nadaje sens i wartość
  • Rozważania o modlitwie – konferencja dla dorosłych
  • Maryja dla chrześcijan zdążających do trzeciego tysiąclecia – gwiazdą kierującą kroki ku Chrystusowi

  Skrypt dydaktyczny

  • Historia katechezy

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Katecheza wierna Bogu i człowiekowi

  Udział w konferencji krajowej

  • „Postawy katechetów”. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne

  1994


  Książka naukowa recenzowana

  • Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Wychowanie religijne w rodzinie
  • Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twego (Łk 1,38)

  1993


  Książka naukowa recenzowana

  • Bp Edward Materski – Odpowiedzialność Kościoła za katechezę

  1992


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Specyfika duchowości katechetów
   [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

  1991

 • I rozradował się duch mój w Bogu, moim Zbawcy
 • Słowo do wszystkich wiernych na niedzielę przed rekolekcjami

 • 1990


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Dynamizowanie wspólnotowości katechetów

  1989


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ksiądz Biskup Edward Materski – życie i działalność dydaktyczno-wychowawcza
   [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne
  • Katecheza w służbie ewangelizacji
   [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Oczekujemy Twego przyjścia w chwale

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Dynamizowanie wspólnotowości katechetów