Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Profesor KUL