dr inż. Agnieszka Kułak

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2023

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Ostrowie Lubelskim
 • Projekt zagospodarowania dziedzińca przy Polsko-Chińskim Centrum Współpracy Gospodarczej i Kulturowej w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania dziedzińca przy Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli

2022

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy szkole „Słobidka-Rachniwska"
 • Projekt rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Kijanach
 • Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Głębokiej i ul. Filaretów w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania przestrzeni przy Szkole Podstawowej w Krężnicy Jarej
 • Projekt zagospodarowania terenu przy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie

2021

Prace inżynierskie
 • Projekt rekreacyjnej przestrzeni towarzyszącej osiedlom mieszkaniowym dzielnicy Wrotków w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania strefy reprezentacyjnej kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania terenu obiektu usługowego E.Leclerc przy ul. Turystycznej w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania strefy wypoczynku przy ul. Leśnej w Łęcznej
 • Projekt zagospodarowania terenu położonego pomiędzy osiedlami Brzeziny I oraz Brzeziny II w Świdniku

2020

Prace inżynierskie
 • Projekt rewaloryzacji rynku miejskiego w Łomazach
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy kościele pw. Bożego Macierzyństwa NMP w Radomiu
 • Koncepcja rewaloryzacji parku dworskiego w Siedliskach Pierwszych