dr inż. Agnieszka Kułak

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wpływ bezładu przestrzennego na krajobrazowe systemy ekologiczne
    [w:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
  • Estetyczne koszty chaosu przestrzennego
    [w:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN