dr inż. Agnieszka Kułak

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr inż. Agnieszka Kułak
Adiunkt - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: agnieszka.kulak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4447-1571