dr inż. Agnieszka Kułak

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
WMP-906 11:40 - 13:20 T Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
Od: 2018-10-01 do 2018-11-25
wykład
WMP-808 14:10 - 15:50 T Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
Od: 2018-10-01 do 2019-01-08 (grupa 1)
ćwiczenia
WMP-906 15:50 - 16:40 T Ogrody nietypowe wykład
WMP-906 16:40 - 17:30 T Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich wykład
WTOREK
WMP-905 10:00 - 11:40 T Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych
Od: 2018-10-01 do 2019-01-08
ćwiczenia
WMP-905 11:40 - 13:20 T Konsultacje konsultacje
PIĄTEK
WMP-904 09:10 - 10:50 T Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy (grupa 2) ćwiczenia
WMP-904 10:50 - 12:30 T Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy (grupa 1) ćwiczenia

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Zimowy 2018/2019

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2018-12-03 (PONIEDZIAŁEK)
WMP-906 11:40 - 13:20 Projektowanie obiektów architektury krajobrazu wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień
Terminarz egzaminów:
DataGodzinaNumer saliEgzaminKierunek studiów
2019-02-05 wtorek10:00-11:40WMP-906Projektowanie obiektów architektury krajobrazuArchitektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) - Semestr III