dr inż. Agnieszka Kułak

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
WMP-904 09:10 - 10:50 T Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt usługowy
Od: 2019-10-01 do 2020-01-27 (grupa 1)
ćwiczenia
WMP-904 10:50 - 12:30 T Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy
Od: 2019-10-01 do 2020-01-27 (grupa 1)
ćwiczenia
WMP-201 12:30 - 14:10 T Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park przyrodniczy oraz zieleń ciągów komunikacyjnych
Od: 2019-10-01 do 2020-01-27
ćwiczenia
WMP-906 14:10 - 15:00 T Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
Od: 2019-10-01 do 2020-01-27
wykład
WTOREK
WMP-904 14:10 - 15:00 T Projektowanie konserwatorskie
Od: 2019-10-01 do 2020-01-21
konwersatorium

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2020-01-29 (ŚRODA)
WMP-904 09:10 - 10:50 Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt usługowy (grupa 1) ćwiczenia
WMP-904 10:50 - 12:30 Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy (grupa 1) ćwiczenia
WMP-201 12:30 - 14:10 Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park przyrodniczy oraz zieleń ciągów komunikacyjnych ćwiczenia
WMP-906 14:10 - 15:00 Projektowanie obiektów architektury krajobrazu wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień