Ks. dr hab. Marek Słomka

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2017

Prace licencjackie
  • Elementy chrześcijańskiego etosu umierania w myśli Józefa Tischnera