Ks. dr hab. Marek Słomka

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Teizm w kontekście nauki na przykładzie istotnej kwestii filozoficzno-teologicznej

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Who is Man? The Anthropology of Karol Wojtyła
  [Kim jest człowiek? Antropologia Karola Wojtyły]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uniqueness of Man in Nature and Some Examples of Its Questioning
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Antynaukowy kreacjonizm jako negacja teistycznego ewolucjonizmu

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wyróżniony status człowieka przyrodzie i próby jego podważania. Zarys problematyki

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Problematyka stworzenia świata i człowieka w przekazie wiary
  [w:] Scripturae Lumen

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Fides et ratio – Jan Paweł II i Abp Józef Życiński

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Naukowe i ludzkie oblicze Arcybiskupa Józefa Życińskiego

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dynamic Structure of Man in Philosophy of Karol Wojtyła
  [Dynamiczna struktura osoby w filozofii Karola Wołtyły]
  [w:] Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Problematyka „nauka – religia” w kontekście relacji Stwórcy ze stworzeniem

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sylwetka naukowa Abpa Prof. Józefa Życińskiego
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykłady na studiach podyplomowych "Przyroda dla liceum".

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aksjologiczny wymiar pracy i odpoczynku w perspektywie ewolucyjnej
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Hasło encyklopedyczne

 • Życiński Józef

Udział w konferencji krajowej

 • XVI Seminarium Nauka - Religia – Dzieje, Kraków: PAU, 26 IX 2011.

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykłady na studiach podyplomowych "Przyrodoznawstwo".

2008


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Współpraca naukowa z The Center for Theology and the Natural Sciences (Berkeley, USA), Scientific Perspectives on Divine Action.