Ks. dr hab. Marek Słomka

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Marek Słomka
adiunkt - Katedra Filozofii Religii
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.slomka_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5951-6587