dr hab. Marcin Szewczak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Profesor KUL

Wykład

  • Wspólna Polityka Rolna
  • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
  • Fundusze strukturalne

Konwersatoria

  • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej

Ćwiczenia

  • Ogólne postępowanie administracyjne
  • Ustrojowe prawo administracyjne
  • Postępowanie sądowo-administracyjne i egzekucyjne
  • Publiczne prawo gospodarcze
  • Prawo ochrony środowiska