Mieczysław Śmierciak

dr Mieczysław Śmierciak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2018

Prace magisterskie
 • Problematyka organologiczna w serii wydawniczej "Studia organologica" w latach 1994, 1998, 2009 i 2012
 • Działalność Teatru Muzycznego w Lublinie w latach 2000 - 2015
 • Organy w dekanacie Cieszanów w diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej
 • 20 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu
 • Organy w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Studium historyczne i instrumentoznawcze.
 • Organy w kościołach Zduńskiej Woli. Studium historyczno - instrumentoznawcze.
 • Działalność firmy organmistrzowskiej Henry Willis & Sons. Studium historyczno – instrumentoznawcze.

2015

Prace licencjackie
 • Powstanie i rozwój gitary elektrycznej oraz związanych z nią urządzeń przetwarzania dźwięku
 • Organy w kościele pw. św. Jozafata w Gęsi. Studium historyczne i instrumentoznawcze.
 • Utwory wybranych kompozytorów do poezji Agnieszki Osieckiej i porównanie ich interpretacji
 • Alexandre Desplat jako kompozytor muzyki filmowej
 • Sampling jako element techniki kompozytorskiej na podstawie płyty "O.C.B." Adama Ostrowskiego
 • Tendencje do analogowego zapisu dźwięku w erze cyfrowej.
 • Organy w kościele pw. św. Piusa V w Dęblinie
 • Działalność chóru Schola Cantorum Misericordis Christi przy parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej w latach 1996-2014.
 • Powstanie i rozwój technologii fonograficznych pod koniec XIX wieku do 2014 roku
 • Tradycyjne instrumenty ludowe we współczesnej rumuńskiej muzyce rockowej.