Mieczysław Śmierciak

dr Mieczysław Śmierciak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Zimowy 2023/2024

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK