Mieczysław Śmierciak

dr Mieczysław Śmierciak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

o. Mieczysław Julian Śmierciak OFM
W zakonie o. Julian.
Kapłan we franciszkańskim zakonie OO.Bernardynów (OFM).

Wykładowca na kierunku Muzykologia w Instytucie Nauk o Sztuce KUL przy Katedrze Instrumentologii.
Specjalizuję się w badaniach akustycznych organów piszczałkowych i innych pokrewnych zjawisk akustycznych.

Prowadzi Studio Nagrań i wydawnictwo „Fanfara” w Lublinie www.fanfara.pl
Muzyk, wokalista, akustyk, informatyk, producent muzyczny.

Notka biograficzna

     Urodzony 29. XII 1965 r. w Świdniku (woj. małopolskie). Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w miejscowości Przyszowa, następnie w Liceum Ogólnokształcącym (Niższym Seminarium Duchownym) w Kalwarii Zebrzydowskiej. Świadectwo maturalne uzyskał w 1984 r. i w tym samym roku wstąpił do zakonu OO. Bernardynów. Po rocznym nowicjacie w Leżajsku odbył 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (podlegającym pod Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie), uzyskując stopień magistra teologii na podstawie pracy z zakresu teologii moralnej pt. „Chrześcijańska koncepcja środków masowego przekazu w oparciu o dokumenty Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski”. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 r. W ciągu następnych 3 lat wykonywał prace duszpasterskie w bernardyńskich klasztorach: w Leżajsku i Rzeszowie, gdzie prowadził lekcje katechezy w tamtejszych szkołach średnich.

W latach 1994-1999 odbył studia muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując stopień magistra muzykologii na podstawie pracy pt. „Organy w bazylice oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka. Kontynuując tenże kierunek rozpoczął kurs doktorancki i został zatrudniony jako asystent naukowo-dydaktyczny przy Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL.  W 2009 r. Uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. „Organy w kościołach bernardyńskich na terenie Polski. Studium historyczno-instrumentoznawcze”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka. Obecnie kontynuuje badania muzykologiczne jako pracownik Instytutu Muzykologii KUL. Swoje badania koncentruje wokół zagadnienia akustyki muzycznej, w szczególności problematyki brzmienia organów piszczałkowych, z uwzględnieniem wpływu akustyki wnętrza na ostatecznych efekt brzmieniowy instrumentu. Badania opiera na analizach teoretycznych i fizycznych pomiarach akustycznych.

     Swoją wiedzę muzykologiczną i akustyczną wykorzystuje w założonym przez siebie w 2003 r. Studiu Nagrań Multimedialnych i wydawnictwie fonograficznym „FANFARA” w Lublinie. www.fanfara.pl , którego jest obecnie dyrektorem, a które podlega prawnie pod Zakon OO.Bernardynów.

   Zainteresowania badawcze rozwija także w kierunku historii organów w Polsce i od kilku lat przygotowuje Komputerową Bazę Danych Organów w Polsce. 

W latach 1999-2002 pracował także jako wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1999 r. był wicedyrektorem zakonnego Wydawnictwa „Calvarianum”. W latach 2000-2002 pełnił funkcję sekretarza Instytutu Muzykologii KUL, biorąc czynny udział w organizowaniu nowych pomieszczeń dla Instytutu Muzykologii KUL (na 10 piętrze Collegium Jana Pawła II). Przygotowywał także obszerną dokumentację w ramach procesu akredytacyjnego Instytutu Muzykologii KUL, uwieńczonego sukcesem w 2002 r.

   W zakresie działalności artystycznej jest kompozytorem szeregu utworów z zakresu muzyki religijnej i filmowej. Dokonuje licznych aranżacji utworów i niejednokrotnie jest producentem muzycznym w ramach działalności Studia Nagrań „Fanfara”. Zrealizował dotychczas nagrania i publikacje 104 płyt CD i DVD z zakresu muzyki chóralnej, kameralnej, symfonicznej, organowej, poezji śpiewanej, ludowej, orkiestr dętych i szerokiej stylistyki muzyki religijnej oraz audiobooków. Kilka opublikowanych płyt zyskało nagrody muzyczne i status złotej płyty. 

Jest współorganizatorem festiwali muzycznych oraz zasiada w jury festiwali.
Występuje także na scenie jako wokalista.
W ramach działalności Studia „Fanfara” wspomaga młodych muzyków w ich działalności artystycznej. 

    W zakresie działalności pozanaukowej był dwukrotnie proboszczem i przełożonym klasztoru OO. Bernardynów w Lublinie (do roku 2017) prowadząc budowę nowego klasztoru i kościoła pw. św. Brata Alberta. Doprowadził do zwieńczenia budowy i poświęcenia kościoła w 2016 r. Jest także autorem wielu artystycznych projektów wyposażenia wnętrza kościoła i architektury placu kościelnego. Corocznie  (od 2004 r.) organizował festyny parafialne z rozbudowanym artystycznie 10-godzinnym programem na scenie. Aktualnie kieruje pracami projektowymi wielkich organów piszczałkowych do wspomnianego nowego kościoła. Prowadzi także grupy duszpasterskie i chór parafialny "Albertus".