dr hab. Bartosz Jóźwik (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • International Relations in the Environmental Kuznets Curve-Theoretical Considerations
  [w:] European Research Studies Journal
 • Impact of the COVID-19 pandemic on environmental degradation. Theoretical considerations based on the environmental Kuznets curve
  [Wpływ pandemii COVID-19 na degradację środowiska. Rozważania teoretyczne oparte na środowiskowej krzywej Kuznetsa]
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

2019

 • Transformacja, wzrost gospodarczy i środowisko przyrodnicze w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Teoretyczne rekonstrukcje środowiskowej krzywej Kuznetsa
  [w:] Gospodarka Narodowa

 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • International relations in the environmental Kuznets curve - theoretical considerations
   [Międzynarodowe relacje w środowiskowej krzywej Kuznetsa - ujęcie teoretyczne]
  • International relations in the environmental Kuznets curve - theoretical considerations
   [International relations in the environmental Kuznets curve theoretical considerations]

  2017


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

  • Energy - Growth: The role of trade openness in new EU members from Central and Eastern Europe. Preliminary results

  2016


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • The determinants of real convergence in selected regional economic organizations
  • International economic integration and real convergence
   [Międzynarodowa integracja ekonomiczna i realna konwergencja]

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  • Cambridge Business & Economics Conference 2016
  • 14th Global Business & Economics Conference, Oxford University

  2015


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Economic transformation and convergence in Central and Eastern Europe