dr hab. Bartosz Jóźwik (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Bartosz Jóźwik prof. KUL
profesor KUL - Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bartosz.jozwik_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1418-2031