dr hab. Bartosz Jóźwik

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.