Jerzy Wójcik

dr Jerzy Wójcik

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Zainteresowania naukowe: historia języka angielskiego, fonologia historyczna języka angielskiego, historyczny rozwój ortografii języka angielskiego.

Research interests: English historical linguistics, history of English phonology, the development of English orthography. 

Degrees:

 • 2002 PhD

PhD thesis (discipline: historical phonology) supervised by prof. dr. hab. Edmund Gussmann: The Phonology of Old English Syllable Structure

 • 1994 MA

MA thesis (discipline: historical syntax), supervised by prof. dr hab. Adam Pasicki: Infinitive Marking in the History of English. A Syntactic Study

Selected publications:

 1. Wójcik, J. (2000). æ-A alternations in Old English. A government phonology approach. In B. Rozwadowska (ed.) PASE papers in language studies. Proceedings of the 8th annual conference of the Polish Association for the Study of English. Wrocław: Aksel. 349-359.
 2. Wójcik, J. (2001). Old English fricatives: lenition and licensing. In K. Dziubalska-Kołaczyk (ed.) Constraints and preferences. Berlin: Mouton de Gruyter. 359-390.
 3. Wójcik, J. (2002a). The status of [S] in the phonology of Old English. In D. Stanulewicz (ed.) PASE Papers in Language Studies: Proceedings of the Ninth Annual PASE Conference. Gdańsk: Wydawnictwo U 325-331.
 4. Wójcik, J. (2003b). On the phonological structure of Old English s+C sequences. Scripta Neophilologica Posnaniensia 5. Poznań: Wydział Neofilologii UAM. 183-200.
 5. Wójcik, J. (2004). “On Syncope in Old English Weak Verbs”. In Kardela H., W. J. Sullivan, and A. Głaz (eds.) Perspectives on Language. Lublin: UMCS. 349 – 359.
 6. Wójcik, J. (2006a). “Super-Heavy Rhymes in Old English”. In Wolny, R. (ed.) Culture, Literature, Language. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1/23. Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej. 209-223.
 7. Wójcik, J. (2006b). “Old English /wl/ and /wr/ as Interonset Domains”. In Wolny, R. (ed.) Culture, Literature, Language. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1/23. Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej. 225-242.
 8. Wójcik, J. (2006c). “Geminate Consonants in CVCV Phonology”. In Guz, T., M. R. Pałubska and M. Kuć (eds.) Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL JPII w Tomaszowie Lubelskim. Lublin: TN KUL.
 9. Wójcik, J. (2008a). “Old English High Vowel Deletion - Views and Approaches”. In Wolny, R. (ed.) Crosscurrents: Culture, Literature, Language. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 2/25. Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej. 115-129.
 10. Wójcik, J. (2008b). “Variation in the Formation of OE Weak Verbs Class 1 – the Case of Stem-Final Geminates”. In Charzyńska-Wójcik, M., A. Malicka-Kleparska and J. Wójcik (eds.) Language Encounters. Lublin: TN KUL. 257-270.
 11. Wójcik, J., Charzyńska-Wójcik, M., and A. Malicka-Kleparska, (eds.) (2008). Language Encounters Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 12. Wójcik, J. (2009). “Old English Breaking as Sharing of Melody”. Roczniki Humanistyczne. LVII, zeszyt 5. 137-146.
 13. Wójcik, J. (2010). “On Old English <halsian, hælsian, healsian>”. In Cyran, E. and B. Szymanek (eds.). Verb Structures. Between Phonology and Morphosyntax. Lublin: Wydawnictwo KUL. 219-229.
 14. Wójcik, J. (2011). (with M. Charzyńska-Wójcik) “On the Necessity of Original Research”. In E. Mokrosz, E.Pająk and S. Zdziebko (eds.) Young Linguists in Dialogue: the 3rd Conference. Lublin: Wydawnictwo KUL. 25-40.
 15. Wójcik, J. (2012a). “The mechanism of i-umlaut”. In Cyran, E., Kardela, H. and B. Szymanek (eds.) Sound Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann. Lublin: Wydawnictwo KUL. 807-823.
 16. Wójcik, J. (2012b). “Germanic umlaut and the mechanism of sound change”. In Bloch-Trojnar, M. and A. Bloch-Rozmej (eds.) Modules and Interfaces Lublin: Wydawnictwo KUL. 289-303.
 17. Wójcik, J. (2012c). “The many faces of i-umlaut”. In Exploring Language through Contrast. Skrzypczak, W., Fojt T. and S. Wacewicz (eds.) Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 19-36.
 18. Wójcik, J. (2012d). “Metathesis in the history of English”. Roczniki Humanistyczne. LX, zeszyt 5.43-60.
 19. Wójcik, J. (2013). “Government Phonology and the properties of sound change”. In PASE Papers in Linguistics. Kleban, M. and E. Wilim (eds.) Kraków: Jagiellonian University Press. 171-182.
 20. Wójcik, J. and M. Charzyńska-Wójcik (2013a). “King Alfred’s Paris Psalter and the ambiguity of the up(p) and verb sequences”. In Bondaruk, A. and A. Malicka-Kleparska (eds.) Multifaceted Structures in Syntax, Morphology and Phonology. Lublin: Wydawnictwo KUL. 133-148
 21. Wójcik, J. and M. Charzyńska-Wójcik (2013b). “Principles of equivalent selection in English prose translations of Jerome’s Psalters: a study based on exaudire and videre”. Roczniki Humanistyczne LXI, zeszyt 5: 27-45.
 22. Wójcik, J (2014). “Morphophonology or how linguistic concepts rise from the ashes”. In Bloch-Rozmej, A., M. Charzyńska-Wójcik, and J. Wójcik (eds.) Language change: faces and facets. Lublin: Wydawnictwo KUL. 233-242.
 23. Bloch-Rozmej, A., M. Charzyńska-Wójcik, and J. Wójcik (eds.) (2014). Language change: faces and facets. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 24. Wójcik, J. (2016). “The orthographical representation of {-NESS}, {-SHIP}, {-DOM} and {-HOOD} in the first printed editions of English Psalms.” Roczniki Humanistyczne Vol LXIV, zeszyt 5: 63-78.
 25. Wójcik, J. (2017) "Spelling conventions in the first printed editions of English Psalms (the case of medial <i>, <y>)." In Knapik A., K. Buczek, P. Chruszczewski, R. Lanigan, and J. Rickford (eds.) Ways to Religion. Wrocław/Washington, DC: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej. 185-197.
 26. Wójcik, Jerzy. (2019). “The first English printed psalters — George Joye’s translations and their editions.” Roczniki Humanistyczne 67, zeszyt 5:143–54. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2019.67.5-8