Jerzy Wójcik

dr Jerzy Wójcik

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • MEASURING INTERNAL SPELLING VARIATION OF AN EARLY MODERN ENGLISH TEXT
  [Pomiar zróżnicowania pisowni w tekście wczesnym nowoangielskim]
  [w:] Linguistica silesiana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • A QUANTITATIVE ANALYSIS OF INTERNAL SPELLING VARIATION IN GEORGE JOYE’S 1534 TRANSLATION OF THE PSALTER

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The First English Printed Psalters — George Joye’s Translations and Their Editions
  [Pierwsze psałterze drukowane w języku angielskim - Tłumaczenia George'a Joye i ich wydania]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Spelling conventions in the first printed editions of English Psalms (the case of medial 'i', 'y')
  [Konwencje ortograficzne w pierwszych drukowanych wydaniach angielskich psalmów (przypadek medialnego „i,„ y ”)]

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Metathesis in the history of English
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The many faces of i-umlaut
 • The mechanism of i-umlaut
 • Germanic umlaut and the mechanism of sound change

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Government Phonology and the properties of sound change

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • On the Necessity of Original Research

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Old English umlaut – views and approaches”
  [Old English umlaut – views and approaches]