Grzegorz Pyźlak

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor KUL

2019

Rozprawy doktorskie
  • Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. Studium z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań maturzystów archidiecezji lubelskiej

2018

Rozprawy doktorskie
  • Wychowanie religijne w rodzinie. Studium z duszpasterstwa rodzin w swietle badań rodziców w wybranych parafiach archidiecezji lubelskiej