Grzegorz Pyźlak

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Troska o rodziny w sytuacjach trudnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Preparation for Marriage and Family Life in Pope Francis’ Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
  [Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego w adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia ]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

Artykuł w czasopiśmie

 • Po co przysięga małżeńska?
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Udział w konferencji

 • Znaki czasu wyzwaniem Kościoła w Polsce

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych.

2019


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Miłość, małżeństwo i rodzina – wyzwaniem dla młodzieży.
  [w:] Społeczeństwo, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. Od czego można zacząć dialog z młodzieżą? Adhortacja „Christus vivit”.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Lehre von Papst Franziskus über Ehe und Familie anhand des Lehrbuchs: "Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church".
  [Papież Franciszek i teologia pastoralna w Europie Wschodniej (Środkowej). Inwentaryzacja i możliwości rozwoju 30 lat po zmianach.]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • INTERNATIONALES SYMPOSIUM 
 anläßlich des 80. Geburtstages von
 PAUL M. ZULEHNER
  [MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM z okazji 80. urodzin PAULA M. ZULEHNERA]

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Aktualność teologicznego ujęcia przysięgi małżeńskiej
 • Towarzyszenie rodzinom po rozpadzie
 • Formation of the Laity for Family Ministry
  [Formacja świeckich do pracy w duszpasterstwie rodzin]
 • Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life
  [Rola sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w przygotowaniu wiernych do małżeństwa i życia rodzinnego]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Towarzyszenie duszpasterskie małżonkom i rodzinom
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church
  [Katolickie duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i praktyka duszpasterska Kościoła]

Organizacja konferencji krajowej

 • Kontrowersyjne nauczanie, czy trudności z recepcją? O duszpasterskim towarzyszeniu rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach według adhortacji "Amoris laetitia"

Usługi eksperckie w kraju

 • Wykład wygłoszony w ramach zajęć dla studentów studiów podyplomowych w Kielcach

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa II stopnia za zredagowanie i wydanie podręcznika pt. Catholic Family Ministry....

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Marriage as a vocation
  [Małżeństwo jako powołanie]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Accompanying young spouses in the initial years of marriage
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] „Forum młodych pastoralistów. Czasopismo doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL”, 1(2015), nr 1
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Organizacja konferencji

 • Powołanie małżeńsko-rodzinne w świetle adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia". - Współorganizator konferncji

Odznaczenie wewnętrzne

 • Medal brązowy za długoletnią służbę

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Duszpasterstwo rodzin wobec młodych małżeństw

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Der Einfluss der politischen Transformation auf das Familienleben
  [Wpływ przemian politycznych na życie rodzinne]
  [w:] Teologia Praktyczna

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Rola wspólnot rodzin w parafii.

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna.

Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

 • Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Organizacja konferencji krajowej

 • INSPIRACJE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ AMORIS LAETITIA DLA DUSZPASTERSTWA RODZIN

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Troska o małżeństwa w pierwszych latach po ślubie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Wybrane kierunki odnowy Duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji „Amoris laetitia”

Udział w konferencji krajowej

 • Każdy dom jest kandelabrem (AL 8). Rodzina w dobie przemian.

Organizacja konferencji

 • Przesłanie adhortacji „Amoris laetitia” z perspektywy doktorantów.

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pracownicy duszpasterstwa rodzin i ich zadania
  [w:] Studia nad Rodziną

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Duszpasterstwo rodzin w parafii. Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
 • Współorganizator konferencji międzynarodowej Duszpasterstwo rodzin w parafii

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji.
 • III. Sesja

Udział w konferencji krajowej

 • Wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzi w kontekście nowej ewangelizacji.

Organizacja konferencji

 • Badania naukowe w służbie pastoralnej treoski o rodzinę.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny
 • Wskazania pastoralne dla formacji świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin.
 • Wskazania pastoralne dla formacji świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prowadzenie sesji.
 • Sesja 2

Prezentacja na konferencji

 • Zagrożenia współczesnego małżeństwa i rodziny.

Staż finansowany ze środków UE

 • Staż naukowo-dydaktyczny.
  [„Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL.]

Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE

 • "Best Practices" in der strategischen Transformation der KUL
  [Staż naukowo-dydaktyczny w ramach „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL]

2014


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Struktura rodziny a proces wychowania

Recenzja książki naukowej

 • Duszpasterstwo w świetle nauczania Papieża Franciszka

Organizacja konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin wobec aktualnych wyzwań

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Struktura rodziny a proces wychowania.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • I. Sesja
 • Prowadzenie sesji.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • W trosce o formację pracowników duszpasterstwa rodzin.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prowadzący sesję.

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Diecezjalne duszpasterstwo rodzin w świetle opinii diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców rodzinnych
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Rodzina dysfunkcyjna i formy jej pomocy
  [w:] Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne
 • Osobowość duszpasterza rodzin według ks. prof. Piotra Poręby
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w duszpasterstwo rodzin

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna

Udział w konferencji krajowej

 • Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II.
 • Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa.

Organizacja konferencji

 • W służbie rodziny. Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Wilka SDB.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Refleksja naukowa księdza prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego nad duszpasterstwem rodzin.
 • Autorzy i metoda prezentowania zagadnień w podręczniku „Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna”.

Prezentacja na konferencji

 • Praktyczne formy pracy z rodzinami i dziećmi.
 • Macierzyństwo i ojcostwo - komu i czemu służą?

Udział w konferencji

 • Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie.
 • Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej. Sympozjum z racji 10-lecia śmierci ks. prof. dra hab. Romualda Raka.

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Troska duszpasterstwa rodzin o narzeczonych
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • — Parafialna poradnia rodzinna
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Recenzja książki naukowej

 • Narzeczeni wobec ludzkiej płodności. Studium pastoralne

Organizacja konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin jako działalność pastoralna
 • W służbie małżeństwu i rodzinie. Sympozjum z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poręby

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Formacja osób świeckich do pracy w duszpasterstwie rodzin

Udział w konferencji krajowej

 • Catechetica Porta Fidei
 • Jesienna sesja diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Osobowość duszpasterza rodzin.
 • Osobowość duszpasterza rodzin.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Sakramentalne małżeństwo zobowiązuje

Prezentacja na konferencji

 • Małżeństwo i rodzina w zamyśle Pana Boga

Udział w konferencji

 • Świadectwo w służbie ewangelizacji
 • Życie czy śmierć? Wybierajcie (Pwt 30,15)
 • Gdzie ci mężczyźni-silni prawdziwi tacy?

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • PosT-Netzwerks der mittel- und osteuropaeischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego. Wychowanie i związane z nim trudności. Poradnie i poradnictwo rodzinne
 • Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego. Wychowanie i związane z nim trudności. Poradnie i poradnictwo rodzinne.

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Małżeństwo i rodzina w zamyśle Pana Boga. Sakramentalność małżeństwa

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Etyczne i medyczne aspekty leczenia niepłodności

Organizacja konferencji

 • Duszpasterstwo rodzin w służbie małżeństwu i rodzinie. 40 lat Specjalizacji duszpasterstwa rodzin

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Troska duszpasterstwa rodzin o narzeczonych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Formacja duchowa kandydata do pracy w duszpasterstwie rodzin
 • Czym jest narzeczeństwo?
 • Narzeczeństwo i jego przeżywanie w duchu Kościoła katolickiego
 • Formacja intelektualna kandydata do pracy w duszpasterstwie rodzin
 • Przygotowanie do życia małżeńskiego według nauczania Kościoła Katolickiego
 • Formacja pastoralna kandydata do pracy w duszpasterstwie rodzin
 • Formacja ludzka kandydata do pracy w duszpasterstwie rodzin. Konferencja dla Doradców Życia Rodzinnego diecezji siedleckiej

Udział w konferencji

 • Rodzino – jaka jesteś? 30 lat Familiaris consortio. Aktualność przesłania
 • Konflikt i pojednanie w małżeństwie. Z okazji 90. rocznicy urodzin Wandy Półtawskiej, doktor honoris causa KUL
 • W służbie nauki i duszpasterstwa
 • Kierunki wychowawcze w katechezie

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Formacja kandydatów do pracy w duszpasterstwie rodzin

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwa Naukowego KUL
 • Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów
 • Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
 • Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

2010

 • Towarzystwa Naukowego KUL
 • Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

 • 2007


  Książka naukowa recenzowana

  • Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych