dr Paweł Kwaśnicki

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Materiałowej
Katedra Inżynierii Materiałowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2021

Prace inżynierskie
  • Właściwości transportowe warstw grafenowych na podłożach węgliku krzemu o różnej budowe krystalicznej

2020

Prace inżynierskie
  • Badanie wpływu środowiska kwasowego na właściwości powierzchniowe siluminów
  • Badanie właściwości fizykochemicznych kompozytów z włókien naturalnych jako alternatywy dla opakowań do żywności.
  • Badanie właściwości materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmocnionych włóknami szklanymi
  • Badania właściwości materiałów termo izolacyjnych do zastosowania w budownictwie