dr Paweł Kwaśnicki

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Materiałowej
Katedra Inżynierii Materiałowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Designing Antennas for RFID Sensors in Monitoring Parameters of Photovoltaic Panels
  [Projektowanie anten dla czujników RFID w monitorowaniu parametrów paneli fotowoltaicznych]
  [w:] Micromachines
 • Magnetron Sputtered Electron Blocking Layer as an Efficient Method to Improve Dye-Sensitized Solar Cell Performance
  [Warstwy blokujące wytwarzane spaeringiem magnetronowym jako efektywna metoda poprawy wydajności ogniw DSSC]
  [w:] Energies
 • Preparation and Characterization of Novel Polymer‐ Based Gel Electrolyte for Dye‐Sensitized Solar Cells Based on poly(vinylidene fluoride‐cohexafluoropropylene) and poly(acrylonitrile‐cobutadiene) or poly(dimethylsiloxane) bis(3‐ aminopropyl) Copolymers
  [Synteza i charakteryzacja nowegot ypu polimeru żelowego na bazie poly(vinylidene fluoride‐cohexafluoropropylene) and poly(acrylonitrile‐cobutadiene) or poly(dimethylsiloxane) bis(3‐ aminopropyl) Copolymers dedykowanego do DSSC ]
  [w:] Materials

2019

 • Generation, Absorption and Photoconductivity in 2D Structures of Perovskite with Nanodisc Quantum Dots
  [Generacja, Absorpcja i fotoprzewodność w perowskitowych strukturach 2D z kropkami kwantowymi o architekturze nanodysków]
  [w:] ACTA PHYSICA POLONICA A
 • Characterization techniques of sandwich-type TiO2/QD composites for low-cost quantum dots solar cell
  [Metody charakteryzacji struktur kanapkowych TiO2/QD dedykowanych do ogniw opartych na kropkach kwantowych]
  [w:] OPTO-ELECTRONICS REVIEW
 • Raman Measurements as a Fast and Efficient Technique for Characterisation of TiO2 and Quantum Dots on TiO2 Substrate for Photovoltaic Application
  [Pomiary ramanowskie jako efektywny sposób charakteryzacji kropek kwantowych na podłożu porowatym TiO2]
  [w:] ACTA PHYSICA POLONICA A
 • nfluence of Photoanode Geometry on Current-Voltage Parameters of the DSSC
  [Wpływ geometrii fotownody na parametry prądowo-napięciowe w ogniwach DSSC]
  [w:] ACTA PHYSICA POLONICA A

 • 2018

 • Deposition methods of TiO2 on the glass and characterisation of conductive layer in DSSC
  [Metody osadzania TiO2 na szkle i charakteryzacja warstwy przewodzącej w ogniwach DSSC]
  [w:] Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Kwantowa rewolucja w świecie szkła budowlanego
   [w:] Świat Szkła

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Improvement of Solar Cells Efficiency through Detailed Characterization of TCO/TiO2 Interface
   [Poprawa efektywności konwersji energii w ogniwach PV dzięki badaniom międzyfazow TCO/TiO2]
   [w:] ACTA PHYSICA POLONICA A

  2016

 • Effect of germanium doping on electrical properties of n-type 4H-SiC homoepitaxial layers grown by chemical vapor deposition
  [Wpływ domieszek germanowych na właściwości elektryczne w homoepitaksialnych warstwach 4H-SiC n-type wytwarzanych przez CVD]
  [w:] JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

 • 2014

 • Determination of carrier lifetime and diffusion length in Al-doped 4H-SiC epilayers by time-resolved optical techniques
  [wyznaczanie czasu życie i głębokości dyfuzji w 4H SiC:Al przy wykorzystaniu technik optycznych]
  [w:] J. Phys. D: Apll. Phys 48