dr Paweł Kwaśnicki

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Materiałowej
Katedra Inżynierii Materiałowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Doświadczenie

Stanowisko/firma

2017/12/14- obecnie

ML system S.A

Z-ca Dyrektora ds. badań i transferu technologii

Zakres obowiązków:

Wyznaczanie i realizacja celów oraz zarządzanie Działem Badawczym i Transferu Technologii w tym zarządzanie budżetem i personelem

Zarzadzanie projektami

Pozyskiwanie i koordynowanie zleceń komercyjnych dla działu B+R

Koordynowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów B+R z zewnętrznych źródeł

 

2018/10/01- obecnie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Adiunkt

Prowadzenie wykładów oraz laboratoriów z zakresu Projektowania materiałów, Krystalografia substancji niejednorodnych oraz Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych,

Członek zespołu ds. kształcenia

 

2017/12/01- 2018/3/06/30

Kierownik zespołu badawczego w ramach projektu Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 nr POIR.01.01.00-18-0598/15-00

 

2016/12/01- 2018-31-09

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Asystent

Prowadzenie wykładów oraz laboratoriów z zakresu Projektowania materiałów, Krystalografia substancji niejednorodnych oraz Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych,

Członek zespołu ds. kształcenia

 

2015/10/01- 2017/12/14

ML system S.A

Specjalista ds. nanotechnologii

Zakres obowiązków:

Badanie sprawności ogniw fotowoltaicznych I, II i III generacji

Badanie wydajności kwantowych konwerterów (IQE& EQE)

Pisanie raportów naukowych

Nadzorowanie prac badawczych

Pisanie projektów badawczo-naukowych

Pisanie patentów

 

2011/10- 2014/09/30

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRSFrance)

Pracownik naukowy

Zakres obowiązków:

Optyczna charakteryzacja półprzewodników ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o

szerokiej skośnej przerwie energetycznej przy użyciu Raman, UV/VIS/IR, LTPL

Badanie właściwości elektrycznych i transportowych z użyciem Hall effect, CV, DC

Badania strukturalne materiałów półprzewodnikowych przy użyciu SIMS

Charakteryzacja powierzchnii i interface przy użyciu Transmission Electron Microscopy (TEM), Nomarski microscope

Pisanie publikacji raportów naukowych

Osiągnięcia: Obszerna wiedza z zakresu charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych

Znajomość wielu technik charakteryzacyjnych

 

2011/10- 2014/09

Miedzynarodowy program NETFISIC

Pracownik naukowy

Zakres obowiązków:

Optyczna charakteryzacja SiC (identyfikacja politypu, badania jednorodności oraz jakości

cienkich warstw)

Wyznaczanie i identyfikacja materiałów domieszkowych metodami optycznymi i strukturalnymi

Wyznaczanie parametrów transportowych

Osiągnięcia: Publikacje i wystąpienia na międzynarodowych konferencjach Uczestnictwo w wielu międzynarodowych szkołach i warsztatach

 

2011/01/31-2011/06/22

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lipie

Nauczyciel matematyki

 

WYKSZTAŁCENIE

 

2011- 2014

Université Montpellier 2, Laboratoire Charles Coulomb Département Semiconducteurs, Matériaux et Capteurs, (Francja), studia doktoranckie

Tytuł pracy dyplomowej: Evaluation of doping in 4HSiC

by optical spectroscopies

Osiągnięcia: Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych

 

2009- 2011

Uniwersytet Rzeszowski, wydz. Matematyczno-przyrodniczy,

Studia magisterskie

Tytuł pracy dyplomowej: Rezonans magnetofononowy w strukturach z wieloma studniami

kwantowymi

Osiągnięcia: Uzyskanie tytułu zawodowego magistra nauk fizycznych

 

2009 -2011

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne

 

2006 -2009

Uniwersytet Rzeszowski, wydz. Matematyczno-przyrodniczy studia licencjackie

Tytuł pracy dyplomowej: Propagacja fali dźwiękowej w falowodzie o zmiennym przekroju poprzecznym

Osiągnięcia: Uzyskanie tytułu zawodowego licencjat nauk fizycznych