dr Anna Antonowicz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

 

Wykształcenie: filologiczne wyższe; 2008 - uzyskanie tytułu doktora Nauk Humanistycznych, praca doktorska "Orientalism Revisited: Indian Decorative Art in the Policy of Victoria and Albert Museum, 1852-1880". 

 

Stanowisko: Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Literatury i Kultury Angielskiej, Instytut Literaturoznawstwa, KUL

 

Zajęcia/nauczane przedmioty:

1. na kierunku Filologia Angielska:

- (studia I stopnia) komunikacja i interpretacja, teksty kultury anglojęzycznej, made in Britain – z historii przełomowych idei, wstęp do kultury angielskiej, seminarium licencjackie– kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego, praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje;

- (studia II stopnia) wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego;

2. przedmioty ogólnouniwersyteckie: ideologie nowoczesności w filmie, teksty kultury anglo-amerykańskiej

 

Funkcje:

-egzaminator języka angielskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

-opiekun roku 2MA na kierunku Filologia Angielska