dr Anna Antonowicz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Działalność odczytowa

 • warsztaty maturalne z języka angielskiego (grupa podstawowa) - Culturally Speaking
 • warsztaty maturalne z języka angielskiego (matura rozszerzona) - Culturally Speaking

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Un-Corseted Body and the Retro-Future of the Pre-Raphaelite Dress
  [Ciało w sukience bez gorsetu i retro-przeszlość prerafaelickich sukienek]
 • Pioneers of Modern Design: from the Cole Circle to Walter Gropius
  [Pionierzy nowoczesnego dizajnu: od Grupy Cole'a do Waltera Gropiusa]

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Beau Brummell's Dandy - the art of masculine minimalism

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • prowadzenie zajęć ze studentami
  [prowadzenie zajęć w ramach stypendium Erasmus +]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa

2017


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • the Uncorseted Body
  [Ciało pozbawione gorsetu]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • prowadzenie zajęć ze studentami w ramach programu Erasmus+

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa
 • kwerenda naukowa

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Warsztaty/powtórki przedmaturalne- Elementy słownictwa, historii i kultury anglosaskiej

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Changing Values in History and Periodisation
  [Zmiany wartościowania w historii i periodyzacji]
 • The Other on tasteful display: border transgressions and hybrid prescriptions
  [Obcy w granicach dobrego smaku: transgresje i hybrydy]
 • Sztuka przeciw modzie: debata dekoracyjna a wiktoriańska reforma stroju kobiecego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • On the importance of Not Being Conspiciuous - Brummell's Dandy as Modern Design
  [Bez przesady - dandys Brummella a nowoczesny design]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Golden Epochs and Dark Ages. Perspectives on the Past
  [Złote epoki i wieki ciemne. Perspektywy przeszłości]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The body deformed – the corset and the normative paradoxes of Victorian modernity in dress

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Provocation, Chaos, and Revolution - British Punk Style on the Podium
  [Prowokacja, Chaos i Rewolucja - Brytyjski Styl Punkwy na Podium]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • warsztaty maturalne: słownictwo i kultura brytyjska

2015


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Victorian archetypal Dandy and its contemporary pseudo-dandy fashionable adaptations
  [Victoriański archetyp dandysa a współczesni pseudo-dandysi w modzie]
 • The importance of not being conspicuous: Brummell's Dandy as modern design
  [Dandys Brummella jako nowoczesny design]
 • Art against fashion: from the anti-modernity of artistic dress to the modernity of aesthetic dress
  [Art against fashion: from the anti-modernity of artistic dress to the modernity of aesthetic dress ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sztuka przeciw modzie: debata dekoracyjna a wiktoriańska anty-moda

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MATURZYSTÓW

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Utopia mody punkowej - od kontestacji do muzeum
  [w:] Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Utopia mody punkowa - od kontestacji do muzeum
 • Chamber of Horrors: Some Social and Moral Aspects of Victorian Tastelessness
  [Komnata Horrorów - wybrane społeczne i moralne aspekty wiktoriańskiego bezguścia ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Modern Design: From the Cole Circle to Walter Gropius
  [Nowoczesne wzornictwo: od Henry'ego Cole do Waltera Gropiusa]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • zbieranie i badanie materiałów do rozprawy habilitacyjnej

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Indian Zigzags - the Industrial Monster
  [Indyjskie zygzaki - przemysłowy potwór]
 • "Podstawą Imperium jest sztuka. Usuń ją bądź zdegraduj, a Imperium przestanie istnieć"

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Komnata Horrorów: elity smaku wobec kiczu mas
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Victorians and Aesthetic modernization
  [Mentalność wiktoriańska a estetyczna modernizacja]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Victorian war on tastelessness: Chamber of Horrors
  [Wiktoriańska wojna z bezguściem: Komnata Horrorów]
 • Punks - fashionable rebels
  [Punki - modni buntownicy]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wiktoriańska Komnata Horrorów
 • Punk - od kontestacji do muzeum
 • Komnata Horrorów: elity smaku wobec kiczu mas

2012


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Modernizing British Lifestyle: Victorian decorative Reform
  [Modernizacja brytyjskiego stylu życia: wiktoriańska reforma dekoracyjna]
 • Designing Modernity:Victorian Decorative Art
  [Projekt nowoczesność: wiktoriańska reforma dekorcyjna]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Podstawą Imperium jest sztuka. Usuń ją bądź zdegraduj a Imperium przestanie istnieć”

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • zbieranie materiałów bibliograficznych dotyczących wiktoriańskiej polityki ekonomicznej i kulturalnej
 • zebranie materiałów bibliograficznych
 • zbieranie materiałów bibliograficznych dotyczących wiktoriańskiej polityki kulturalnej