Kinga Strycharz-Bogacz

dr Kinga Strycharz-Bogacz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2022

Prace licencjackie
 • Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji ziemi opoczyńskiej
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maniach (diecezja siedlecka)

2021

Prace licencjackie
 • Działalność Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji muzycznej
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie (archidiecezja lubelska)
 • Obrzędy weselne na Skalnym Podhalu. Tradycja muzyczna i jej przeobrażenia
 • Kultywowanie ludowej tradycji kolędowania przez zespoły amatorskie na przykładzie Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych Lublinie
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej (archidiecezja lubelska)
 • Śpiewy pogrzebowe w Siemiatyczach na Podlasiu. Tradycja i przeobrażenia
 • Inspiracje polskim folklorem w wybranych dziełach Ignacego Jana Paderewskiego
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Klemensa w Czerminie (diecezja tarnowska)
 • Transitus - nabożeństwo paraliturgiczne do św. Franciszka i jego praktyka w wybranych wspólnotach kapucyńskich
 • Twórczość wybranych polskich kompozytorów muzyki skrzypcowej XIX wieku inspirowana polskimi tańcami narodowymi
 • Działalność Kapeli Maliszów jako przykład współczesnej recepcji muzyki tradycyjnej
 • Elementy polskiego folkloru w wybranych utworach Karola Szymanowskiego
 • Inspiracje polskim folklorem w wybranych kompozycjach Karola Kazimierza Kurpińskiego

2020

Prace licencjackie
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach (archidiecezja lubelska)
 • Działalność Strzyżowskiego Chóru Kameralnego i jej wpływ na lokalną kulturę muzyczną
 • Elementy polskiego folkloru muzycznego w wybranych pieśniach Stanisława Moniuszki oraz jego XIX-wiecznych kontynuatorów
 • Kultywowanie ludowej tradycji muzycznej Kielecczyzny na przykładzie działalności zespołu „Tęgie Chłopy”
 • Transcendentalność gatunkowa muzyki folkowej i jej elementów na przykładzie działalności wybranych zespołów z nurtu muzyki współczesnej
 • Śpiewnikowe przekazy i ludowa recepcja pieśni bożonarodzeniowej "Śliczna Panienka Jezusa zrodziła"
 • Inspiracje polskim folklorem muzycznym w wybranych utworach fortepianowych i pieśniach solowych Zygmunta Noskowskiego
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Anny w Kijanach (archidiecezja lubelska)
 • Śpiewy pogrzebowe funkcjonujące współcześnie na terenie parafii pw. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim (diecezja siedlecka)

2019

Prace licencjackie
 • Fenomen muzyki w grach komputerowych na przykładzie wybranych utworów z gry Wiedźmin III
 • Kult św. Stanisława Biskupa w śpiewach z żywej tradycji w parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie (diecezja tarnowska)
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie (Diecezja Siedlecka)
 • Religijna tradycja muzyczna w dorocznej obrzędowości parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Grochowcach (Archidiecezja Przemyska)
 • Polska kultura muzyczno-religijna w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie
 • Tradycja muzyczno-religijna parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Gumniskach (diecezja tarnowska)
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Bł. Annuarity w Radomiu i jej przeobrażenia

2018

Prace licencjackie
 • Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie działalności Drogi Neokatechumenalnej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
 • Zespół Pieśni i Tańca "Lubartowiacy" oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu muzycznej tradycji Ziemi Lubartowskiej
 • Religijna tradycja muzyczna parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie (archidiecezja lubelska)
 • "Werdebusy Dobczyckie" z Dobczyc jako kapela podwórkowa i grupa kolędnicza "Szopka z lalkami" oraz jej kulturotwórcze znaczenie w środowisku lokalnym.
 • Działalność zespołu Capella all'Antico z Zamościa w kontekście kultury miasta.
 • Zespół Ludowy "Sławiniacy" z Lublina oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu lokalnej tradycji muzycznej
 • Współczesna recepcja muzyki tradycyjnej na przykładzie Sceny Otwartej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”
 • Polska kultura muzyczno- religijna w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie na Ukrainie.
 • Rozwój historyczny muzyki liturgicznej w diecezji Awka w Nigerii w latach 1977-2017
 • Kultura muzyczno-religijna kościoła seminaryjno-parafialnego pw. Królowej Apostołów w Ożarowie Mazowieckim

2017

Prace licencjackie
 • Działalność Stowarzyszenia Folklorystycznego „Pawłosiowianie” i jej wpływ na lokalną kulturę ludową
 • Zespół folklorystyczny Gotardowie ze Zwolenia oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji Ziemi Radomskiej
 • Inspiracje w muzyce tradycyjnej i jej współczesna recepcja na przykładzie zespołu folkowego Chłopcy Kontra Basia
 • Kultywowanie i promowanie kultury ludowej na przykładzie działalności zespołu obrzędowo-teatralnego "Strefień" z Jurkowic
 • Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej jako przykład propagowania tradycji muzyki dawnej
 • Projekt Muzyczno – Liturgiczny „Wschód - Zachód” jako przykład kultywowania tradycji religijnej muzyki dawnej
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Brata Alberta w Lublinie
 • "Festiwal Trzech Kultur" we Włodawie jako przykład kultywowania i promowania w kraju wielokulturowej tradycji miasta

2016

Prace licencjackie
 • Muzyczne infiltracje folkloru polskiego i folkloru perskiego na przykładzie kultury muzycznej Dzieci Isfahanu w latach 1942 - 1946
 • Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie działalności Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej
 • "Festiwal Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem" i jego rola w promowaniu tradycyjnej kultury muzycznej w kraju i na świecie
 • Jan Cebula i Bronisław Płoch - lasowiaccy skrzypkowie ludowi i wpływ ich kulturotwórczej działalności na muzykę ludową powiatu kolbuszowskiego.
 • Autorski musical religijny na przykładzie działalności Teatru ITP
 • Tradycyjne śpiewy adwentowe i bożonarodzeniowe w parafii św. Mikołaja w Rzeszowie
 • Kulturotwórcza działalność jednostki na przykładzie Tadeusza Grabowskiego z Wizny
 • Mielecka Orkiestra Kameralna i jej wpływ na rozwój lokalnej kultury muzycznej
 • Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio i jej funkcja kulturotwórcza w lokalnym środowisku
 • Tradycja a współczesność w kulturze muzycznej na przykładzie "Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY" w Lublinie
 • Historia i działalność Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz jej rola w rozwoju regionalnej kultury muzycznej
 • Ludowa recepcja pieśni „Witaj cierniowa korono"
Prace magisterskie
 • Ludowa tradycja śpiewów majówkowych w Polsce

2015

Prace licencjackie
 • Kultura muzyczno-religijna w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie.
 • Działalność zespołu ,, Sołonczanka ,, z Nowego Sołonca jako przykład kultywowania polskiej tradycji w Rumunii.
 • Kultura muzyczno-religijna w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym.
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej.
 • Działalność Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w diecezji drohiczyńskiej i ich kulturotwórcze znaczenie
 • Działalność zespołu "Gospel Rain" jako przykład promowania muzyki gospel w Polsce.
 • Artystyczne i pedagogiczne aspekty metody Emila Jaques - Dalcroze'a, realizowane w ramach przedmiotu rytmika w Społecznym Ognisku Baletowym w Lublinie.
 • Ludowa recepcja śpiewu "Gorzkie Żale" w parafii pw. św. Wawrzyńca w Trzcianie (diecezja rzeszowska).
 • Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jego rola w promowaniu ludowej tradycji muzycznej w środowisku akademickim.
 • Działalność zespołu Scholares Minores pro Musica Antiqua jako przykład kształcenia dzieci i młodzieży w tradycji muzyki dawnej.
 • Religijna tradycja muzyczna parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli (diecezja drohiczyńska).
 • Kultura muzyczno-religijna w parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Glinojecku