Kinga Strycharz-Bogacz

dr Kinga Strycharz-Bogacz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Maciejowicka scena okiem etnomuzykologa. Artykuł recenzyjny: Agata Kusto, „Z maciejowickiej sceny". Pieśni ludowe na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki" z lat 2015-2019.
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Mszy św. celebrowanej w intencji emerytowanych Profesorów i Pracowników KUL przez ks. prof. dra hab. Mariana Stasiaka
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej na zakończenie pracy Duszpasterstwa Akademickiego KUL w r. akad. 2022-23 przez ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego, Rektora KUL
 • Oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. we wspomnienie liturgiczne 22 męczenników z Ugandy w lubelskiej kaplicy Ojców Białych Misjonarzy Afryki
 • Oprawa muzyczna Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Anzelma Weissa i o. Adama Szymańskiego w I niedzielę Wielkiego Postu
 • Oprawa muzyczna Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka i ks. prof. Anzelma Weissa w Niedzielę Chrztu Pańskiego
 • Oprawa muzyczna Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Anzelma Weissa i o. Adama Szymańskiego w V niedzielę Wielkiego Postu
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej na rozpoczęcie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Misyjnego - dyrygowanie Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)

Realizacja imprezy artystycznej

 • Prowadzenie koncertów podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS oraz Koncertu Galowego, który zgromadził 16 chórów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ludowa recepcja nabożeństw pasyjnych w wybranych parafiach południowo-wschodniej Polski

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kalwaria i śpiewy kalwaryjskie - próba opisu słownikowego
 • Utrwalona tradycja pieśni weselnych z repertuaru Józefa Myszki z Błazin

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji na IX Krajowym Seminarium Etnomuzykologicznym "UTRWALIĆ TRADYCJĘ. DŹWIĘK – SŁOWO – RUCH – OBRAZ"

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze

 • Naukowy projekt badawczy "Poleski Wóz Tradycji" (etap 2 i 3) realizowany w latach 2021-2023 w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna" Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie (obóz etnomuzykologiczny na Polesiu Lubelskim

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Udział jako wykonawca w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Leksykon folkloru polskiego (nr projektu: 1H 20 0396 88 wg zawartej umowy nr 0396/NPRH9/H11/88/2021, kierownik grantu: dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK)
 • Udział w projekcie badawczym "Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Etap IX), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)

Usługi eksperckie w kraju

 • Udział jako ekspert – etnomuzykolog w filmie dokumentalnym „Rozśpiewany. Józef Myszka (1928-1964)", poświęconym wybitnemu śpiewakowi weselnemu, zrealizowanym przez Powiatowy Instytut Kultury w Iłży
 • Udział jako ekspert – etnomuzykolog w rozmowie na temat polskiego folkloru muzycznego na festiwalowej scenie, przeprowadzonej w ramach audycji red. Lidii Biały, zrealizowanej i wyemitowanej przez Polskie Radio Rzeszów 24.06.2023 r.

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja rekrutacyjna na I rok studiów I stopnia na kierunku Muzykologia KUL

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych (Kańczuga, 21.05.2023)
 • IX Międzygminny Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec (Jędrzejówka, 10.09.2023)
 • XXVIII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” (Baranów Sandomierski, 17-18.06.2023)
 • Członek zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki II" powołanego przez Ministra Edukacji i Nauki
 • VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach
 • Festiwal Tradycji TANWISKA (Kucły, 11.06.2023)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek (od 2014) i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (od 2023) Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego
 • członek Rady Naukowej Pisma Folkowego
 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Śpiewy kalwaryjskie funkcjonujące w tradycji pisanej i ustnej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej w kontekście ich percepcji w wybranych parafiach południowo-wschodniej Polski
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka w III Niedzielę Adwentu
 • Koncert w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach obchodów święta patronalnego DPS im. Św. Jana Pawła II w Lublinie
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej na rozpoczęcie międzynarodowych obchodów Tygodnia Misyjnego - dyrygowanie Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Mirosława Sitarza, Prorektora KUL z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstewm Polonijnym KUL
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej na zakończenie roku działalności Duszpasterstwa Akademickiego KUL
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Oprawa muzyczna Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka, ks. prof. Anzelma Weissa i ks. dra Huberta Ordona w V niedzielę Wielkiego Postu
 • Oprawa muzyczna Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka i ks. dra Zbigniewa Głowackiego w I niedzielę Wielkiego Postu
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Oprawa muzyczna Mszy św. celebrowanej w intencji emerytowanych Profesorów i Pracowników KUL przez ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, Prorektora KUL

Realizacja imprezy artystycznej

 • Prowadzenie koncertów podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS oraz Koncertu Galowego, który zgromadził 16 chórów
 • Prowadzenie koncertu liryki wokalnej w ramach projektu dydaktyczno-artystycznego "EKO-MISJA KULTURY czyli ośmiu wspaniałych lubelskiego Czechowa" - "Dźwięki polskiego romantyzmu"

Recenzja artykułu naukowego

 • Artykuł opublikowany w czasopiśnie "Muzyka" Tom 67 Nr 2 (2022)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ludowe śpiewy religijne jako żywa tradycja muzyczna – jej lokalne uwarunkowania i przeobrażenia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Czy muzyka religijna kultywuje wartości chrześcijańskie w Europie?"
 • Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości"

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Szkolnictwo muzyczne na Ukrainie: stan badań, problematyka, perspektywy rozwoju"

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze

 • Naukowy projekt badawczy "Poleski Wóz Tradycji" (etap 1) realizowany w latach 2021-2023 w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna" Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie (obóz etnomuzykologiczny na Polesiu Lubelskim

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Udział w projekcie badawczym "Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Etap VIII), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)
 • Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny

Usługi eksperckie w kraju

 • Udział jako ekspert – etnomuzykolog w filmie dokumentalnym „Już to po zachodzie słońca" poświęconym pieśni powstałej po objawieniach gietrzwałdzkich, zrealizowanym przez Fundację Artchata w ramach cyklu „Musica Divina" dzięki dofinansowaniu z programu „Muzyczny Ślad", którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
 • Udział jako ekspert – etnomuzykolog w godzinnej audycji wielkanocnej zrealizowanej przez Polskie Radio Rzeszów

Usługi dydaktyczne w kraju

 • EKO-MISJA KULTURY czyli ósmiu wspaniałych lubelskiego Czechowa - prelekcja muzyczna "Dźwięki polskiego romantyzmu: Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko"

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji ziemi opoczyńskiej
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maniach (diecezja siedlecka)

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki" powołanego przez Ministra Edukacji i Nauki
 • Powołanie przez Ministra Edukacji i Nauki do Zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki"
 • XXVIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” (Baranów Sandomierski, 18-19.06.2022) *** KOPIA ***

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek Rady Naukowej Pisma Folkowego
 • członek (od 2014) Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego
 • członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Józef Jasek z Milówki jako wybitny śpiewak i depozytariusz lokalnej religijnej tradycji muzycznej
  [w:] Muzyka

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka w III Niedzielę Adwentu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ludowy kult pasyjny i jego przejawy w śpiewach kalwaryjskich funkcjonujących w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej (południowo-wschodnia Polska)

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej”, zorganizowana w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kultywowanie rodzimego folkloru muzycznego w kontekście jego propagowania podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim

Udział w konferencji krajowej

 • XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej"

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Udział w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja (nr projektu: 11H 17 0123 85, okres realizacji: 2018-05-15 – 2023-05-15, kierownik grantu: dr Weronika Grozdew-Kołacińska), realizowanym w oparciu o Zbiory Fonograficzne ISPAN
 • Udział w projekcie badawczym "Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Etap VII), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)

Usługi eksperckie w kraju

 • Udział jako ekspert – etnomuzykolog w rozmowie na temat ludowej tradycji muzyczno-religijnej w kontekście praktyk wielkopostnych, przeprowadzonej w ramach audycji red. Tomasza Najdy "Śpiewem chwalić Pana", zrealizowanej i wyemitowanej przez Polskie Radio Lublin 09.03.2021 r.

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Klemensa w Czerminie (diecezja tarnowska)
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie (archidiecezja lubelska)
 • Działalność Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji muzycznej
 • Działalność Kapeli Maliszów jako przykład współczesnej recepcji muzyki tradycyjnej
 • Inspiracje polskim folklorem w wybranych kompozycjach Karola Kazimierza Kurpińskiego.
 • Twórczość wybranych polskich kompozytorów muzyki skrzypcowej XIX wieku inspirowana polskimi tańcami narodowymi
 • Kultywowanie ludowej tradycji kolędowania przez zespoły amatorskie na przykładzie Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych Lublinie
 • Obrzędy weselne na Skalnym Podhalu. Tradycja muzyczna i jej przeobrażenia
 • Elementy polskiego folkloru w wybranych utworach Karola Szymanowskiego
 • Śpiewy pogrzebowe w Siemiatyczach na Podlasiu. Tradycja i przeobrażenia
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej (archidiecezja lubelska)
 • Inspiracje polskim folklorem w wybranych dziełach Ignacego Jana Paderewskiego
 • Transitus - nabożeństwo paraliturgiczne do św. Franciszka i jego praktyka w wybranych wspólnotach kapucyńskich

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • XXX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” (Radom, 29.12.2021)
 • XXVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” (Baranów Sandomierski, 19-20.06.2021)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • członek Rady Naukowej Pisma Folkowego
 • członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • członek (od 2014) i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (03.2019-03.2021) Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora KUL za kształcenie kadr naukowych

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Koordynator ds. promocji kierunku Muzykologia KUL

2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz jej zbiory muzyczne

Książka naukowa nierecenzowana

 • Polskie kolędy i pastorałki w źródłach pisanych i ludowej tradycji muzycznej

Mapa w obcej publikacji recenzowanej

 • Zapisy nutowe - transkrypcje muzyczne 50 pieśni bożonarodzeniowych pozyskanych podczas etnomuzykologicznych badań terenowych na Rzeszowszczyźnie i zamieszczonych w publikacji naukowej "Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie" (s. 388-587)

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka w I Niedzielę Wielkiego Postu
 • Oprawa muzyczna dorocznej Mszy św. celebrowanej przez Księdza Prorektora Andrzeja Kicińskiego w intencji emerytowanych pracowników KUL

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Folk - folklor - folkloryzm" zorganizowana w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza”

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Muzyczne przekazy kolęd i pastorałek zachowane w źródłach pisanych oraz w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Udział w projekcie badawczym "Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Etap VI), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)
 • Udział w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja (nr projektu: 11H 17 0123 85, okres realizacji: 2018-05-15 – 2023-05-15, kierownik grantu: dr Weronika Grozdew-Kołacińska), realizowanym w oparciu o Zbiory Fonograficzne ISPAN

Usługi eksperckie w kraju

 • Udział jako ekspert – etnomuzykolog w rozmowie na temat muzycznych ludowych tradycji bożonarodzeniowych, zrealizowanej przez red. Agnieszkę Krawiec dla Polskiego Radia Lublin i wyemitowanej na jego antenie 25.12.2020 r.
 • Udział jako ekspert – muzykolog, dyrygent chóralny, kierownik muzyczny Teatru ITP w audycji Grzegorza Głucha zrealizowanej przez Nowe Radio

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Sporządzenie wykazów prac doktorskich (1959-2020), magisterskich (1960-2020) i licencjackich (2010-2020) napisanych na kierunku Muzykologia

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Elementy ludowe w twórczości pieśniowej Stanisława Moniuszki oraz jego XIX-wiecznych kontynuatorów
 • Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej "Ludowe śpiewy religijne w obrzędzie pogrzebowym Rzeszowiaków i Lasowiaków. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne"
 • Inspiracje polskim folklorem muzycznym w wybranych utworach fortepianowych i pieśniach solowych Zygmunta Noskowskiego
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach (archidiecezja lubelska)
 • Śpiewnikowe przekazy i ludowa recepcja pieśni bożonarodzeniowej „Śliczna Panienka Jezusa zrodziła"
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Anny w Kijanach (archidiecezja lubelska)
 • Transcendentalność gatunkowa muzyki folkowej i jej elementów na przykładzie działalności wybranych zespołów z nurtu muzyki współczesnej
 • Śpiewy pogrzebowe funkcjonujące współcześnie na terenie parafii pw. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim (diecezja siedlecka)
 • Działalność Strzyżowskiego Chóru Kameralnego i jej wpływ na lokalną kulturę muzyczną
 • Kultywowanie ludowej tradycji muzycznej Kielecczyzny na przykładzie działalności zespołu „Tęgie Chłopy”

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • V Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek (od 2014) i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (od 2019) Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • Rada Naukowa Pisma Folkowego

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Zasłużony dla Miasta Lublin

Nagroda krajowa

 • Nagroda główna w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2019 w kategorii projekty naukowo-badawcze za przedsięwzięcie „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ludowa recepcja ewangelicznej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji "Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie"
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze
 • Ksiądz Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce

Książka

 • Iende mbele Injili - Śpiewnik pieśni afrykańskich

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach 6. edycji Ogólnopolskiego Projektu - PoKolędzie - realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Oprawa muzyczna Mszy św. w XXXIII niedzielę zwykłą
 • Oprawa muzyczna Mszy św. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Mszy św. w V Niedzielę Wielkiego Postu
 • Oprawa muzyczna Mszy św. rozpoczynającej rekolekcje wielkopostne w Kościele Akademickim KUL
 • Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. wieńczącej pracę Duszpasterstwa Akademickiego KUL w roku akademickim 2018-19
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL

Realizacja imprezy artystycznej

 • Członek Komitetu Organizacyjnego podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS, którego Koncert Galowy w KUL zgromadził 24 chóry
 • Prowadzenie koncertów podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS, którego Koncert Galowy w KUL zgromadził 24 chóry

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ks. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Etnomuzykologicznej Konferencji Naukowej "Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Józef Jasek z Milówki jako wybitny śpiewak i depozytariusz lokalnej religijnej tradycji muzycznej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji naukowej podczas VII Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego"Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej"

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach XX Walnego Zgromadzenia - Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych "Gloriosus Deus in sanctis suis"

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze

 • Naukowy projekt badawczy "Małopolska Źródłem Tradycji (zadanie Etno-Wędrówki) realizowany w latach 2017-19 przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Obóz etnomuzykologiczny na pograniczu pienińsko-podhalańsko-spiskim

Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym

 • Umowa o współpracy w zakresie digitalizacji i udostępniania archiwalnych nagrań dźwiękowych z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk (2019)

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap V), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)
 • Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie

Usługi eksperckie w kraju

 • Autorskie warsztaty chóralne dla członków 11 chórów uczestniczących w XIII Podkarpackim Przeglądzie Chórów - Pieśni Pasyjne (Radymno, 06.04.2019 r.)
 • Udział jako ekspert – etnomuzykolog w odcinku programu Login: Nauka" z 19.03.2019 r., zrealizowanym przez red. Joannę Sosnowską dla TVP3 Lublin

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja rekrutacyjna na I rok studiów I stopnia w Instytucie Muzykologii KUL

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych (Nienadowa, 19.05.2019 r.)
 • XXVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” (Baranów Sandomierski, 8-9.06.2019)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek Rady Naukowej Pisma Folkowego
 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • członek (od 2014) i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (od 2019) Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego
 • Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pieśń „Już to po zachodzie słońca" do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Song "Już to po zachodzie słońca" ("It is Already After the Sunset") in the Recordings from Living Tradition
  [Pieśń „Już to po zachodzie słońca" do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Zoła Antoni
 • Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL

Artykuł w czasopiśmie

 • „DZIECKO W FOLKLORZE" - relacja z Baranowa Sandomierskiego
  [w:] Pismo Folkowe (ISSN 2449-7622)
 • III Zaduszkowe Zgromadzenie Śpiewacze
  [w:] Pismo Folkowe

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Mszy św. kończącej obchody Światowego Tygodnia Misyjnego
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL oraz Trio Hualdo Rico w ramach 5. edycji Ogólnopolskiego Projektu - PoKolędzie - realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
 • Oprawa muzyczna Mszy św. wielkanocnej w Niedzielę Dobrego Pasterza
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Ks. Stanisława Budzika, Arcybiskupa Lubelskiego, z okazji 150-lecia istnienia Sióstr Misjonarek i Ojców Misjonarzy
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. wieńczącej pracę Duszpasterstwa Akademickiego KUL w roku akademickim 2017-18
 • Oprawa muzyczna Mszy św. celebrowanej przez Jego Magnificencję Księdza Rektora Antoniego Dębińskiego, transmitowanej przez TVP LUBLIN jako wyraz łączności KUL z Kościołem na Lubelszczyźnie
 • Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL
 • Oprawa muzyczna dorocznej Mszy św. celebrowanej przez Jego Magnificencję Księdza Rektora Antoniego Dębińskiego w intencji emerytowanych pracowników KUL
 • Oprawa muzyczna Mszy św. rozpoczynającej okres Wielkiego Postu
 • Oprawa muzyczna Mszy św. wprowadzającej do rekolekcji wielkopostnych na KULu

Realizacja imprezy artystycznej

 • Konferansjer oraz członek komitetu organizacyjnego III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS, którego Koncert Galowy w KUL zgromadził 28 chórów z Polski

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ludowa recepcja przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji „Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze

Udział w konferencji krajowej

 • VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne: Rodziny muzykujące. Historia - pamięć - teraźniejszość
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Przed ołtarzem pól…”. Święci w kulturze ludowej
 • II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze

 • Obóz etnomuzykologiczny na Polesiu Lubelskim

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap IV), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)
 • Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016, red. dr hab. K. Barańska i J. Dragan, Kolbuszowa 2018 (sporządzenie 250 transkrypcji muzycznych ludowych melodii pozyskanych podczas badań terenowych)

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Atlas polskich tradycyjnych śpiewów społeczności katolickich. Zachowanie dziedzictwa, udostępnianie, studia badawcze

Usługi eksperckie w kraju

 • Autorskie warsztaty chóralne dla członków wszystkich chórów uczestniczących w VII Regionalnym Przeglądzie Chórów - Pieśni Maryjne (Lubaczów, 14.10.2018 r.)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra Sebastiana Lesiczki
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • XXV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” (Baranów Sandomierski, 17.06.2018)
 • XII Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni pasyjne (Radymno, 10.03.2018)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek (od 2014) Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • członek Rady Naukowej Pisma Folkowego

Nagroda krajowa

 • Zdobycie II nagrody i medalu w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego - Nauczyciel Akademicki na Medal 2018, do którego nominowanych zostało 180 nauczycieli akademickich z woj. lubelskiego

Nagroda wewnętrzna

 • Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej jako dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu
 • Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Obrzędy, zwyczaje i śpiewy wielkanocne w życiu i pobożności mieszkańców Podkarpacia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Mszy św. kończącej obchody Światowego Tygodnia Misyjnego
 • Oprawa muzyczna Mszy św. rozpoczynającej okres Adwentu
 • Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna Mszy św. z okazji Światowego Dnia Walki z Trądem
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)

Realizacja imprezy artystycznej

 • Konferansjer oraz członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS, którego Koncert Galowy w KUL zgromadził 26 chórów z Polski

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pieśń "Już to po zachodzie słońca" do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji
 • Religijna tradycja muzyczna i jej przemiany
 • Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu

Udział w konferencji krajowej

 • I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego
 • Ogólnopolska Konferencja Kultury: Kultura Ludowa
 • Debata „Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia serbskie i polskie"

Udział w konferencji

 • Debata „Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia serbskie i polskie"
 • Sesja naukowa "Chóralistyka lubelska okiem kompozytora i chórmistrza"

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Współczesne propozycje muzycznej regionalizacji polskiego folkloru

Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym

 • Umowa o współpracy w zakresie digitalizacji i udostępniania archiwalnych nagrań dźwiękowych z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk (2017)

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap III), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • IV Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki (Kolbuszowa 28.05.2017)
 • Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” (Baranów Sandomierski, 10.06.2017)
 • VI Przegląd Pieśni Maryjnych w Lubaczowie (08.10.2017)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • członek Rady Naukowej Pisma Folkowego

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Koncert jubileuszowy Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach obchodów 70-lecia działalności DA KUL
 • Oprawa Mszy św. z okazji XXV-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki (Sióstr Białych)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna Mszy św. z okazji uroczystości poświęconej Słudze Bożemu ks. prof. Wincentemu Granatowi, rektorowi KUL w latach 1965-1970, którego proces beatyfikacyjny od 1995 r. prowadzi diecezja sandomierska
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Mszy św. z okazji Światowego Dnia Walki z Trądem
 • Oprawa muzyczna Mszy św. kończącej obchody Światowego Tygodnia Misyjnego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych
 • Prezentacja dorobku Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii

Udział w konferencji krajowej

 • II Konferencja naukowa "Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie"
 • Konferencja naukowa "Kultura - tradycja - kontynuacja"
 • Ogólnopolska konferencja naukowa - Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1), zorganizowana w ramach XLVIII Tygodnia Eklezjologicznego
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura - tradycja - kontynuacja"
 • II Konferencja naukowa „Polska muzyka tradycyjna - dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie"

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • 20 lat pisania o folku - dyskusja panelowa

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Wybór materiału i przygotowanie płyty CD z nagraniami fonicznymi wykorzystanymi podczas prezentacji wystawy A. Plucińskiej Jest taka kobieta? Szkic etnograficzny wizerunku Matki Boskiej w kulturze tradycyjnej na wybranych przykładach sztuki ludowej
 • Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. III: Łańcuckie
 • Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap II), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek Rady Naukowej Pisma Folkowego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Srebrny za długoletnią służbę

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy
 • Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Research Activities of the Department of Ethnomusicology and Hymnology of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) and its Music Archive Collections
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Antoni Zoła – ceniony etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Oprawa muzyczna Mszy św. z okazji Światowego Dnia Walki z Trądem
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna Mszy św. kończącej obchody Światowego Tygodnia Misyjnego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji „Motywy płodności w pieśniach tradycyjnych”

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. II: Przeworskie

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

Nagroda krajowa

 • Zdobycie I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu „Fonogram Źródeł 2014” przyznanej przez Jury za dwie płyty CD zawierające bezcenne nagrania z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego IM KUL, dołączone do albumu A. Plucińskiej "Polskie zwyczaje rodzinne", których wyboru, opracowania i opatrzenia komentarzem dokonali dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL oraz dr Kinga Strycharz-Bogacz

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa III stopnia za przygotowanie nowej edycji programu studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Choral passion in Poland in the manuscripts from the fifteenth and the sixteenth centuries
  [Polska pasja chorałowa w rękopisach z XV i XVI wieku]

Artykuł w czasopiśmie

 • Relacja z III Ogólnopolskiego Seminarium Etnomuzykologicznego
  [w:] Gadki z Chatki (ISSN 1427-4531)

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji „Ludowa wizja stworzenia świata a pieśni tradycyjne”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych
 • Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia
 • Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. I: Rzeszowskie

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Członek Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Recenzent czasopisma Pro Musica Sacra
 • Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2014)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek (od 2014) i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (od 2019) Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego

Udział w festiwalu nauki

 • Koncert muzyki tradycyjnej

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Emocjonalność przekazu tradycji muzycznej w ludowej pobożności i w polskich pieśniach pasyjnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Projekt "Koncerty adwentowe"
 • Koncert inauguracyjny w wykonaniu Chóru DA KUL
 • Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz jej zbiory muzyczne

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe

Usługi naukowo-badawcze w kraju

 • Opracowanie 2 płyt CD jako ilustracji muzycznej do książki A. Plucińskiej "Polskie zwyczaje rodzinne"

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2013)

2012


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
 • Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Przejawy pobożności ludowej w polskim nurcie pasyjnym

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu
  [w:] THINK!

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Koncert muzyki afrykańskiej w wykonaniu Chóru DA KUL

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie płyty CD "Karibuni wote" z Chórem DA KUL

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna "Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia
  [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • "Opowieści papieskie" - widowisko muzyczno-plastyczne Teatru ITP z muzyką na żywo

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie płyty CD "Opowieści papieskie - widowisko muzyczno-plastyczne" z repertuaru Teatru ITP (KUL)

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Z badań nad żywą tradycją śpiewów pasyjnych w Małopolsce i na Podkarpaciu

2007


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • "Peer Gynt" - premiera musicalu Teatru ITP
 • "Opowieści papieskie" - premiera widowiska muzyczno-plastycznego Teatru ITP
 • Koncert ITP (Archikaterda, Łódź)
 • Koncert ITP (Rozogi, GOK)
 • "Przygotujcie drogę Panu" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP

Udział w festiwalu nauki

 • Koncert ITP: Józef – biblijna komedia muzyczna

2006


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • "Oko w oko" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP
 • Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia działalności artystycznej Teatru ITP
 • "Historyja" nowa wersja - premiera musicalu Teatru ITP

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie płyty CD "Uważaj na dzban" z okazji jubileuszu 5-lecia działalności Teatru ITP (KUL)

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda im. Ignacego Loyoli

Udział w festiwalu nauki

 • Koncert ITP - Uważaj na dzban. Piosenki z musicali

2005


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • "Anioły od reklamy" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP
 • "Odysea" - premiera musicalu Teatru ITP

2004

 • Koncert ITP (Dzień Otwartych Drzwi WSPiA, Lublin)
 • "Niech się cieszy ziemia" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP
 • Koncert ITP - premiera
 • Koncert ITP (Kulturalia, KUL)
 • "Józef - biblijna komedia muzyczna" - premiera musicalu Teatru ITP
 • Tournee artystyczne z musicalem "Historyja" Teatru ITP
 • Koncert ITP (Dzień Otwartych Drzwi, KUL)

 • Realizacja nagrania dźwiękowego

  • Nagranie płyty CD - Piosenki z musicali "Raj utracony" i "Józef" z repertuaru Teatru ITP

  2003


  Recital muzyczny, dyrygowanie

  • "Ballada o trzech królach" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP
  • "Raj utracony" - premiera musicalu Teatru ITP

  2002

 • "Litania do karpia" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP
 • "Historyja" - premiera musicalu Teatru ITP

 • 1994


  Realizacja nagrania dźwiękowego

  • Redaktor muzyczny w Katolickim Radio Lublin