dr hab. Andrzej Podraza (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

 

"Bezpieczeństwo narodowe", II stopien, rok akademicki 2019/2020, I semestr

 

konwersatorium.2019.2020.bn