dr hab. Andrzej Podraza (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • Dyrektor Instytutu (od 2016-09-01)
  • Kierownik Katedry (od 2009-09-01)
  • Kierownik Katedry (od 2008-11-01 do 2009-08-31)