dr hab. Andrzej Podraza (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2008-10-17)
  • doktor (od 1995-01-19)
  • magister (od 1988-11-11)