Ks. dr Paweł Lewandowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Asystent

 

 

Życiorys Pracownika, dorobek naukowy, organizacyjny, dydaktyczny oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia (→ zob. szerzej)