Ks. dr Paweł Lewandowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Asystent

Ks. dr Paweł Lewandowski
Asystent - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
p. o. Kierownik Działu Opracowania Redakcyjnego i Działu Opracowania Technicznego - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.lewandowski_anti_spam@kul.pl