dr hab. Anna Czapla

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2021

Prace licencjackie
 • Nazwy przedszkoli w Lublinie
 • Językowy obraz Polaka w skeczach kabaretu Nowaki
Prace magisterskie
 • Wykorzystanie humoru w nauczaniu języka polskiego jako obcego

2020

Prace magisterskie
 • Nazwy osiedli mieszkaniowych Lublina i Równego – analiza językowa

2015

Prace licencjackie
 • Tendencje polszczyzny współczesnej w języku autorów komentarzy na platformie YouTube.
 • Sytuacja języka polskiego w parafii złoczowskiej na Ukrainie
 • Nazwy najpopularniejszych warzyw w Polsce jako baza antroponimiczna
 • Semantyczno-strukturalne typy nazw obiektów spa w Polsce i ich funkcje
 • Analiza językowo-stylistyczna komentarzy sportowych na przykładzie skoków narciarskich
 • "Nie ma bójki bez trójki''. O osobliwościach leksykalnych Kodeksu karnego.
 • Nazwy lubelskich i lwowskich klubów fitness
 • Język i styl utworów hip-hopowych na przykładzie twórczości poznańskiego zespołu Pięć Dwa.
 • Język i styl komentarzy meczów reprezentacji polskich siatkarzy.
 • Z zagadnień języka grup zawodowych na przykładzie języka operatorów urządzeń transportu bliskiego, używanych w branży budowlanej.

2014

Prace licencjackie
 • Językowy obraz kwiatów w poezji Adama Asnyka
 • Felieton jako gatunek na przykładzie "Kronik" Bolesława Prusa
 • Tłumaczenia niemieckojęzycznych tytułów filmowych na język polski
 • Tytuły czasopism na Lubelszczyźnie w latach 1904-2013 (analiza składniowo-leksykalna).
 • Językowa kreacja marki Organique (na podstawie materiałów instruktażowych dla sprzedawców).