dr hab. Anna Czapla

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

 

Zainteresowania naukowe: onomastyka, pogranicze polsko-ruskie, glottodydaktyka

 

Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej

Kurator Koła Polonistów