dr hab. Anna Czapla

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu przygotowawczego w Fundacji Jana Pawla II dla przyjętych na studia w KUL z zagranicy

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Obraz onomastyczny powiatu borszczowskiego w województwie podolskim I Rzeczypospolitej
  [w:] Slavia Orientalis
 • Błędy leksykalne Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce
  [w:] LINGUODIDACTICA

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Toponimy ziemi halickiej w nowej interpretacji

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Toponyms in the Historical Halych Land in New Interpretation
  [Toponimy dawnej ziemi halickiej w nowej interpretacji]
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec.F
 • Imiona zachodniochrześcijańskie i wschodniochrześcijańskie w toponimii ziemi lwowskiej i halickiej
  [w:] Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов\'янський дискурс

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Imiona zachodniochrześcijańskie i wschodniochrześcijańskie w toponimii ziemi lwowskiej i halickiej

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL z zagranicy

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Lublin w nowej szacie. O najnowszych zmianach nazw ulic miasta (1985-2017)

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbanonimii Lublina
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obraz wody w nazwach miejscowości położonych na pograniczu polsko-ruskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Lublin w nowej szacie. O najnowszych zmianach nazw ulic miasta

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wstęp

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: Cucułowce i Czupernosów
  [w:] Językoznawstwo
 • Ukraińskie wyrazy ekspresywne w języku mieszkańców Sławatycz
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Geografia nazw patronimicznych na -ice a granice etniczne
 • Kompetencje językowo-kulturowe studentów Fundacji Jana Pawła II
 • Skąd się wzięły nazwy obecnych dzielnic i osiedli Lublina

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język ukraiński poza granicami Ukrainy" Lublin, 22-23 października 2015
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Алла Кравчук, Єжи Ковалевський, Jestem stąd. Підручник з польської мови. Львів 2013, wyd. ЛНУ імені Івана Франка, ss. 126; ISBN 978-617-10-0014-8
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Język i sport

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Skąd się wzięły nazwy obecnych dzielnic i osiedli Lublina?
 • Nazwy o cechach polskich w dawnej ziemi halickiej

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie wyników V Dyktanda Świdnickiego dla szkół średnich ze Świdnika oraz innych miejscowości w Lubelskiem (etap szkolny i finał)

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Prezentacja książki "Język i sport"
 • Organizacja spotkania promującego książkę "Język i sport"

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mały słownik języka chachłackiego Edy Ostrowskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Давні топоніми Львівщини у новій інтерпретації
  [Dawne toponimie Lwowszczyzny w nowej interpretacji]
  [w:] Проблеми слов\'янознавства

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Opisanie Małego słownika chachłackiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • O słowniku chachłackim Edy Ostrowskiej
 • Ukraińskie wyrazy ekspresywne w języku mieszkańców Sławatycz

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyno-przygotowawczego dla kandydatów ze Wschodu na studia na KUL-u

2014


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Mapa jako tekst

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kompetencje językowo-kulturowe studentów Fundacji Jana Pawła II

Udział w konferencji

 • Karol Wojtyła - Jan Paweł II - Artysta słowa

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

Udział w festiwalu nauki

 • "Chrząszcz wytrzeszcza oczy w chaszczach - to wymowę ćwiczy paszcza" - konkurs wymowy

2013


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nazwy Lwowszczyzny w nowej interpretacji
 • O kilkunastu odnalezionych nazwach osobowych

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

Udział w festiwalu nauki

 • Chrząszcz chrzęści w Lublinie. Konkurs fonetyczny

Organizacja konkursów i olimpiad

 • I Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej "Mówię i piszę po polsku"

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nazwy lubelskich aptek
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nazwy osobowe o charakterze deprecjonującym ukryte w nazwach miejscowości historycznej ziemi lwowskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Geografia nazw patronimicznych na -ice a granice etniczne

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Mikrotoponimia i makrotoponimia.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Sesja naukowa

Udział w konferencji

 • Dni Poznania w Lublinie

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ukrainizmy w powieści Teodora Tomasza Jeża "Hryhor Serdeczny"
  [w:] Слов'янський збірник. Збірник науквих праць. Випуск XIV-XV.Odessa 2011
 • Konferencja poświęcona życiu i pracy badawczej profesora W. Kuraszkiewicza. Włodawa 18-19.06.2009
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Apelatywy ukryte w nazwach miejscowych (na podstawie toponimii ziemi lwowskiej)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nazwy osobowe o charakterze deprecjonującym ukryte w nazwach miejscowości historycznej ziemi lwowskiej

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku" Gniew 21-22 października 2009 roku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Nazwy o cechach ukraińskich w historycznej ziemi lwowskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ziemia halicka - przegląd opracowań, perspektywy badawcze

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nazwy lubelskich aptek
 • Ukrainizmy w powieści Teodora Tomasza Jeża "Hryhor Serdeczny"

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II dla kandydatów na studia w KUL-u z zagranicy

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Podkarpacie. Język - literatura - kultura". Sanok, 24-25 października 2008 roku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Z metodologii badań onomastycznych - nazwy etapowe (na podstawie ojkonimów ziemi lwowskiej)
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nazwy miast powiatowych województwa iwanofrankowskiego
 • Metody językoznawstwa diachronicznego w badaniach toponomastycznych obszarów językowo mieszanych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Mychajło Łukycz Chudasz, Ukrajins'ki i prykarpats'ki nazvy nasełenych punktiv (utvorennia vid slov'jans'kych avtochtonnych vidkompozytnych skoroczenych osobovych własnych imen), Kyjiv "Naukova dumka" 1995, ss. 361)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nazwy miast powiatowych województwa iwanofrankowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Apelatywa ukryte w nazwach miejscowych (na podstawie toponimii ziemi lwowskiej)

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja poświęcona życiu i pracy badawczej profesora W. Kuraszkiewicza

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Ziemia halicka - przegląd opracowań, perspektywy badawcze

Udział w konferencji

 • VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna za wyróżniającą się rozprawę doktorską

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nazwy o cechach polskich w historycznej ziemi lwowskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Metody językoznawstwa diachronicznego w badaniach toponomastycznych obszarów językowo mieszanych

Udział w konferencji

 • Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w KUL-u. Nasi Mistrzowie

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O przyczynach zmian formalno-semantycznych nazw miejscowości (na przykładzie ojkonimów z terenu ziemi lwowskiej)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2005

 • Nazwy etniczne w historycznej ziemi lwowskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 2003


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cechy ukraińskie w gwarze gródeckiej

  Udział w konferencji

  • Spotkania Lubelskich Językoznawców i ich gości

  2002


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Cechy ukraińskie w gwarze gródeckiej

  2001


  Udział w konferencji

  • III Warsztaty Translatorskie