dr hab. Waldemar Bednaruk (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • Rzecznik dyscyplinarny (od 2017-02-01)
  • Kierownik Katedry (od 2012-10-01 do 2014-09-30)