dr Joanna Renda

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2021

Prace inżynierskie
  • Projekt ogrodu edukacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie
  • Projekt zagospodarowania terenu stadniny przy ul. Szafranowej w Lublinie
  • Projekt zagospodarowania terenu przy Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie
  • Projekt zagospodarowania skweru miejskiego w Chełmie

2014

Prace licencjackie
  • Zastosowanie topiarów we współczesnym ogrodzie przydomowym - projekt koncepcyjny

2013

Prace licencjackie
  • Krzewy okrywowe stosowane w krajobrazie miasta Lublin
  • Rola krzewów ozdobnych owocowych na terenie Lublina