dr Joanna Renda

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

 

 

Konsultacje w semestrze zimowym

2021/2022:

 

 

 

wtorek, godz. 12.30-14.00

 

sala 201

 

 

e-mail: joanna.renda@kul.pl