dr Joanna Renda

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Możliwość uprawy bioty wschodniej [Platycladus orientalis (L.) Franco]na terenach zieleni miast wschodniej Polski na przykładzie Lublina
  [w:] Annales Horticulturae
 • Characteristics and health conditions of the linden trees (Tilia sp.) in the avenue layout of Nałęczowska street in Lublin
  [Charakterystyka i stan zdrowotny lip (Tilia sp.) w układzie alejowym przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie]
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kondycja rozwojowa oraz funkcje drzew i krzewów owocowych w strukturach układów komunikacyjnych wybranych dzielnic Lublina
 • Związek roślin drzewiastych z urbanonimami motywowanymi ich nazwami na przykładzie Lublina

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aleja dębowa w Uluczu, Gmina Dydnia
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus
 • Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym
  [w:] Nauka Przyroda Technologie
 • Ozdobnie kwitnące jodły i świerki na miejskich terenach zieleni
  [w:] AURA

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Drzewa owocowe w miejskiej zieleni osiedlowej Lublina – zalety i problemy
 • Zapachy drzew i krzewów i ich znaczenie w zieleni osiedlowej

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
 • Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym
  [w:] Nauka Przyroda Technologie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Roślinność drzewiasta wąwozów Dzielnicy Szerokie w Lublinie - znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Właściwości roślin wykorzystywane w kształtowaniu przestrzeni miasta Lublin
  [w:] TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN
 • Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Angiospermae występujących w terenach zieleni miasta Lublin
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Kwiaty roślin iglastych. Ich estetyka i znaczenie w architekturze krajobrazu