prof. dr hab. Agnieszka Kijewska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor

2018

Prace magisterskie
 • Koncepcja mądrości w "De venatione sapientiae" Mikołaja z Kuzy

2017

Prace magisterskie
 • Akwinaty odczytanie komentarzy Boecjusza: interpretacja czy modyfikacja?

2016

Prace magisterskie
 • Problem uniwersaliów w filozofii Piotra Abelarda
 • Koncepcja Człowieka jako Mikrokosmosu w Filozofii Kuzańczyka

2015

Prace magisterskie
 • Plotyn o szkodliwym wpływie gnostyków na duszę ludzką

2014

Prace licencjackie
 • Koncepcja Boga w "De docta ignorantia" Kuzańczyka
Prace magisterskie
 • Relacja rozumu do autorytetu w pismach Eriugeny

2013

Rozprawy doktorskie
 • Trójpodział intelektu w filozofii Aleksandra z Afrodyzji.Studium problematyki w średniowieczu i w renesansie wraz z wydaniem krytycznym >>De intellectu et intellecto<< Aleksandra z Afrodyzji
Prace magisterskie
 • Francesca Petrarki krytyka arystotelizmu

2011

Prace magisterskie
 • Seneki koncepcja gniewu w „De ira”
 • Miłość w „Wyznaniach” świętego Augustyna

2010

Prace magisterskie
 • Augustyńska koncepcja stworzenia świata w traktacie „Przeciw manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju”
 • Koncepcja doświadczenia mistycznego na podstawie „Le miroir des âmes simples et anéanties”
 • Augustyńska koncepcja Boga w opozycji do poglądów manichejczyków. Studium „Wyznań”
 • Wpływ libri platonicorum na koncepcję człowieka w "Wyznaniach"

2009

Prace magisterskie
 • Bernarda z Clairvaux koncepcja wolności na podstawie dzieła „De gratia et libero arbitrio”
 • Filozoficzne podstawy rozróżnienia pomiędzy vita activa i vita contemplativa w "Zaślubinach duchowych" Jana Ruysbroecka

2008

Prace magisterskie
 • Problem zbawienia i potępienia w myśli Jana Szkota Eriugeny

2007

Prace magisterskie
 • Relacja rozum-wiara w komentarzu św. Tomasza z Akwinu „Super Boetium De Trinitate”
 • Struktura rzeczywistości według Plotyna na podstawie dziewiątego wykładu piątej Enneady

2006

Prace magisterskie
 • Sztuki Wyzwolone jako droga prowadząca do poznania mądrości. Myśl Alkuina

2005

Prace magisterskie
 • Postawa Boecjusza względem filozofii stoików w „O pocieszeniu jakie daje filozofia”

2004

Prace magisterskie
 • Koncepcja wolności i wolnej woli w dialogach filozoficznych św. Augustyna
 • Koncepcja muzyki jako harmonii w "O pocieszeniu jakie daje filozofia" Boecjusza

2003

Prace magisterskie
 • Koncepcja człowieka w filozofii Plotyna.
 • Teoria państwa i władzy w pismach Pawła Włodkowica.
 • Koncepcja bytu ludzkiego w dziele Orygenesa "O zasadach".